V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 4/06 uveden bez grafické úpravy, navíc však s bohatou fotografickou dokumentací.


Obsah:

Díky všem /úvodník/
Oblast kráčí s dobou
Důležité změny internetových adres
Stručný průvodce internetových stránek oblasti
Zpravodaj představuje KČT Ostroměř
Zpravodaj surfuje po stránkách KČT Ostroměř
114. Ski-stopa Jana Buchara
JUDr. Ulrich
Turistická chata Čihák
Zpravodaj představuje Malou galerii v Šormově statku v Dolním Dehtově
Nad oblastním kalendářem turistických akcí
Odbory naší oblasti
Upřímné přání


Díky všem
Sobotu co sobotu se pravidelně zúčastňuji turistických pochodů, na jejichž starty se dopravuji převážně vlakem nebo autobusem. Na konci třetího týdne v říjnu jsem zrána vyjížděl z domova vlakem tentokráte již v pátek oděn v černém, ale nebyla to šusťákovina, v níž čas od času zdolávám nástrahy především zablácených tras na podzim. Nejblíže se konal pochod v sobotu v Kacanovech, ale já jsem já jsem na tento ani jiný pochod nemířil. Jel jsem do středních Čech na poslední rozloučení s mým otcem. Jak to v takových chvílích bývá, když na chvíli opadne největší vlna smutku, vzpomínal jsem na všechno dobré a zlé, co jsem s otcem prožil. Není se tedy čemu divit, když jsem si z dob nejdávnějších, kdy dokonce ještě nebyly zavedeny volné soboty, vybavil i naše rodinné výlety do okolí.
Bože, jak jsem tehdy tento vlastně organizovaný způsob trávení nedělí nenáviděl! Ještě že aspoň tady jsou naše hříchy promlčeny a že aspoň v této oblasti lidského bytí nelze upřít člověku právo na zákonitý vývoj osobnosti, jinak by to snad bylo na vyloučení z KČT. Jak mě dlouhé procházky do okolí téměř rodného města nebavily! Jak strašně jsem záviděl kamarádům, že mohou trávit tento tak vzácný čas společně různými hrami i lumpárnami!! Jak bych se rád tehdy raději díval na přímé přenosy z 1. ligy fotbalu, jež se tehdy vysílaly v neděli odpoledne! Tak moc jsem chtěl prožít neděli podle svého! Jen jednou se mi podařilo se nějak vymknout rodinným zvyklostem a nakonec jsem byl strašně zklamán. Kamarádi zrovna nemohli ven a fotbal v televizi taky nestál za nic. Prostě nuda, nuda, nuda!!! Vytouženou neděli jsem prožil značně otráven a týden na to jsem se jaksi neochotně, ale přece vrátil k nepopulárním rodinným výletům do okolí.
Nakonec jsem rád, že rodiče tvrdošíjně trvali na svém, určitě věděli proč. Stejně jako po nepozorovaném napadení tělesné schránky proběhne inkubační doba a pak tělo zcela podlehne chorobě, i u mě se tehdy ještě nedoceněné zážitky z výletů uložily kamsi do mého podvědomí, a po několikaletém tenisovém období, když jsem se přistěhoval do Trutnova, propukly v nezvladatelném rozsahu. Pěší turistice jsem zcela propadl!!
Nejen za tehdejší neústupnost, v jejímž důsledku se mi nakonec pohyb přírodou zalíbil, samozřejmě otci a vlastně oběma rodičům vděčím. Taky za to, že jejich zásluhou jsem od svých miminkovských let jezdíval každé léto do Krkonoš na chatu tehdejšího AZKG Praha na Friesovkách. Od té doby jsem si tak moc oblíbil Krkonoše. Koneckonců - i když to s turistikou souvisí jen nepřímo - blahořečím rodičům i za to, že mě nevychovávali v duchu dnes tak moderního náboženství, jež vyznává desatero přikázání - všechna stejného znění: "Dělej si, co se ti zlíbí a hlavně neber na nikoho a na nic ohled", jak se to někde vžilo dnes a na což doplácí nejen lidská pospolitost, ale i příroda
. Jak to bývá, bohužel jsem nestačil otci za všechno to dobré poděkovat. Kdysi dávno jsem si ještě potřebu díků neuvědomoval, později na to jaksi nebyl čas a v posledních měsících a týdnech jsem měl obavu, že by si otec projevy mé pozdní lítosti vysvětloval tak, že se s ním definitivně loučím a že ho vlastně odepisuji, což by ho jistě nepovzbudilo.
Nikdy nebude vyřčeno dosti díků adresovaným Vám - všem tátům a maminkám, ale také vedoucím turistiky, kteří jste k turistice i k pohybu přivedli přírodě své následovníky, vzbudili u nich - i když to někomu připadne starosvětské - zájem o pamětihodnosti i lásku k české krajině. Určitě jste svému blízkému nebo jinému předmětu svého snažení předali něco mnohem trvalejšího, než je auto, šperk nebo značkový oděv.

/Luděk/
Oblast kráčí s dobou
Všichni víme, že Evropa má za sebou během posledních několika málo desítiletí bouřlivý vývoj. Železná opona, kterou někteří lidé pracně budovali (kdoví asi proč), vzala po čtyřech desítiletích za své. Nejednalo se však jenom o bourání hranic, stříhání plotů a přebudovávání strážních věží na rozhledny, ale také o sjednocování informačních technologií. Do našeho života vtrhly, ať jsme chtěli či nechtěli, počítače a mobilní telefony.
Mnozí z nás jsme se touto technikou seznámili a zjistili jsme, že právě tato technika nám může posloužit v nejrůznějších situacích. Dnes již ve výbavě málokterého turisty chybí mobilní telefon. V případě úrazu na trase je to pomocník pro přivolání první pomoci. Škoda jen, že naše republika nemá zdaleka tak kvalitní pokrytí signálem, jak to inzerují naši mobilní operátoři. Zkuste se třeba dovolat svým mobilem z Velké Úpy nebo z rozcestí na Bezděkově u Police nad Metují.
Dalším obrovským přínosem je mezinárodní počítačová síť internet. Kdysi sloužila k vojenským účelům, ale nakonec byla odtajněna a nyní slouží k šíření informací všeho druhu, bohužel také k šíření informačního smogu. My turisté jsme ji začali využívat proto, abychom si sdělili rychlým a levným způsobem, kde a kdy se koná turistická akce. A tak vznikly velmi zdařilé stránky našeho ústředí: http://www.klubturistu.cz. Nedávno dostaly tyto stránky nový "kabátek", je v něm dost prostoru i pro informace jednotlivých oblastí. Také jednotlivé odbory KČT si většinou pořídily své internetové stránky. Jejich kvalita je různá, jedno však mají společné: podávají informace o odborech a jeho akcích, jsou doplňovány fotografiemi přírody, a nepodílejí se na šíření informačního smogu. To není tak málo, jak by se na první pohled zdálo.
A nyní malá prosba: možná, že si i Váš odbor vytvořil internetové stránky, o nichž ještě na oblasti nevíme. Prosím, zašlete nám odkaz na tyto stránky na adresu kctnachod@seznam.cz nebo na adresu E.Kabrhelova@seznam.cz. Nebojte se, Vaše stránky nebudou podrobeny kritice, ale budou "připíchnuty" k internetové adrese http://www.klubturistu.cz do "šuplíku" Královéhradecký kraj (na obrazovce vlevo dole).
Možná, že Váš odbor nemá přímo internetové stránky, ale vytváří si v elektronické podobě propozice na jednotlivé akce. Prosím, budeme jenom rádi, když i tyto propozice pošlete na výše uvedené "emajlové" adresy. Poplatek za uveřejnění těchto informací není žádný, prostor jsme na serveru dostali od ústředí KČT zdarma.
Přeju všem hodně krásných zážitků z turistických cest a tolerantní potomky, v jejichž společnosti většinou úskalí informačních technologií překonáváme.

Erika Kabrhelová - výbor oblasti

Důležité změny internetových adres

      Zpravodaj v elektronické podobě:       http://turistika.zpa.cz/8.html

      KČT Lokomotiva Trutnov:                  http://turistika.zpa.cz/9.html


-lš

Stručný průvodce internetových stránek oblasti
Jak již v předešlém článku naznačila kolegyně Kabrhelová, stránky oblasti naleznete na adrese http://www.klubturistu.cz. Přímo na ně se dostanete jedním ze tří způsobů: 1/ Levá užší část vstupní části stránek KČT je rozdělena na čtyři velké oddíly. Ve čtvrtém nejspodnějším "Oblastní dělení KČT" najdete jako osmý odshora oblast KČT Královéhradeckého kraje, na kterou si kliknete, nebo 2/ vlevo úplně nahoře si rovnou na mapě České republiky kliknete na její část vymezující Královéhradecký kraj, konečně 3/ ti netrpěliví si mohou uložit mezi své oblíbené stránky složitou adresu http://www.klubturistu.cz/?oid=108&PHPSESSID=b6bdee9612b3cd83da26ae1454e7dfbc.
V úvodní části stránek oblasti nachází se přehled odborů naší oblasti, které by měly mít své internetové stránky. Je jich tu uvedeno devět, při zevrubnějším prohlédnutí je možno zjistit, že samostatné stránky má fakticky sedm z nich, počítáme-li i odbor KČT Úpice, jehož stránky skutečně nalezneme na stránkách Jestřebích hor v rubrice Sport v úplně pravém sloupci na druhém místě shora. Odbor KČT Nová Paka nevyužívá sice na stránkách svého sídelního města možnosti prezentovat celý svůj odbor, v oddíle Sport a v pododdíle Sportovní kluby pod částí stránek jeho mateřské jednoty T. J. Nová Paka je na rozdíl třeba od oddílu tenisu odbor pouze jmenovitě uveden, ale v pododdíle Turistické pochody nalezneme cenné informace o jeho turistických akcích pro veřejnost. V rozpacích zůstane surfující u KČT Alba Týniště nad Orlicí, kde ho odkaz zavede rovněž na městské stránky, v nichž však snaha nalézti informace o odboru byla aspoň v době mého prosincového surfování neúspěšná.
Na stránkách naší oblasti shledáme dále jmenný seznam odborů naší oblasti, údaje o funkcionářích oblasti, záznam z posledního jednání oblasti, informaci o jednání sekretářů oblasti, stručnou historii naší oblasti, velmi cenný kalendář turistických akcí oblasti na rok 2007, je zde také místo pro propozice pro akce odborů naší oblasti, zatím bohužel téměř nevyužívané, plán činnosti odboru KČT Hradec Králové a obrazový materiál - týkající se činnosti KČT, turistických chat a turisticky zajímavých míst naší oblasti.
Při bližším prohlížení těchto stránek je zřejmo, že nalézá se tu ještě mnoho prostoru pro další obrázky i pro další informace - především o turistických akcích a odborech. Jejich doplnění závisí již v rozhodující míře na iniciativě odborů.
Třeba postupem času naplní se zatím idealistická představa, že kompletní přehled odborů na úvodní stránkách oblasti bude současně portálem s odkazy na internetové stránky všech odborů oblasti. Jeho naplnění není až tak nereálné, vždyť jistě v každé členské základně najde se dozajista ne-li její člen, tak alespoň nějaký čiperný jeho vnuk, který umí pracovat s programy pro tvorbu internetových stránek. Navíc téměř každé sídelní město má své oficiální stránky, na které - jako například v případě zmíněného již KČT Nová Paka - lze po dohodě s webmasterem přidat vlastní pododdíl obsahující stránky tamního KČT.
Výsledek tohoto zatím opomíjeného a namnoze podceňovaného snažení stojí za to - důkazem jsou právě již existující stránky odborů naší oblasti, na něž odkazuje úvodní část stránek naší oblasti. Pokud jde o stránky oblasti samotné, jsou jednoduché, přehledné, vypovídající a plnící svůj účel, stojí za to je pravidelně navštěvovat, jejich autorům patří velký dík za skvělou propagaci naší oblasti i za informace členské základně tímto způsobem poskytované.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje
Zpravodaj představuje KČT Ostroměř
Obec Ostroměř se nachází v krásné oblasti Podzvičinska na jižním svahu Mlázovického chlumu mezi městy Jičínem a Hořicemi. Cesty po Chlumu s nádherným pohledem na Krkonoše, Mezihořské údolí, kostelíky, roubené chalupy a další zákoutí této oblasti nabízejí zajímavé turistické zážitky po celý rok. Nadšené ostroměřské turisty nejprve sdružovala TJ Sokol Ostroměř, která od roku 1976 začala pořádat pravidelný dálkový turistický pochod Eduarda Štorcha. Samotný Klub českých turistů Ostroměř byl registrován 4. ledna 1991. Prvním předsedou byl Jan Petera, zakladatel pochodu.
V té době měl klub 76 členů a patřil do oblasti - Český ráj a Pojizeří. Hlavní činností klubu bylo pořádání víkendových zájezdů do zahraničí (Benátky, Dolomity, Rakouské Alpy, Solná komora, Německo a jiné státy). Zároveň klub pokračoval v organizování turistického pochodu pod názvem Krajem Eduarda Štorcha. Tohoto pravidelného květnového pochodu se v průměru účastnilo 100 lidí.

starty Krajem Eduarda Štorcha jsou vzorně připraveny v Základní škole Eduarda Štorcha. Snímek byl pořízen 22. 05. 2004. Foto: L. Šlosar

V současné době má klub pouze 25 členů, ale velmi aktivních. Výbor klubu má 5 členů a předsedou je Oldřich Horák. Klub organizuje pravidelné víkendové vlakové výlety do blízkého, ale i vzdálenějšího okolí. Nejčastěji navštěvovanými oblasti jsou Krkonoše, Jizerské hory a Český ráj. Další, již zmíněnou aktivitou je pořádání pochodu a cyklotrasy Krajem Eduarda Štorcha. Na sobotu 19. května 2007 je plánován již 32. pochodu a 9. ročník cyklotrasy. Součástí pochodu jsou soutěže pro děti a pro dospělé vědomostní test. V roce 2006 se pochodu a cyklotrasy zúčastnilo dohromady 256 osob. V souvislosti s touto aktivitou obdržel na jaře 2006 KČT Ostroměř veřejné uznání za prospěšnou činnost v dlouhodobé organizaci turistických akcí pro veřejnost. O dlouhých zimních večerech organizuje klub cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů ze zajímavých koutů světa. O turistické značení a informační tabule s popisky zajímavých míst a příběhů v oblasti se starají 2 značkaři.
Informace o pochodu a jiných aktivitách klubu, jako i fotografie z Ostroměře a okolí můžete nalézt na vlastních webových stránkách, které mají adresu http://www.webpark.cz/kct-ostromer.
Těšíme se na vaši návštěvu Ostroměře a okolí.

Oldřich Horák - KČT Ostroměř
Zpravodaj surfuje po stránkách KČT Ostroměř
Právě webové stránky odboru KČT Ostroměř na adrese http://www.webpark.cz/kct-ostromer jsou příkladem toho, jak jednoduché a současně zajímavé a vypovídající mohou být internetové stránky odboru, aniž by dokonce musely mít vlastní doménu.
Z prvních tří oddílů stránek je patrno, že hlavní turistickou akcí pro veřejnost odboru KČT Ostroměř je turistická akce Krajem Eduarda Štorcha. Nachází se tu podrobné vyhodnocení posledního ročníku pochodu - trasy včetně mapek i statistické údaje. Tuto část stránek zdobí i obrazová dokumentace pochodu.
Protože turistika nejsou pouze veřejné turistické akce pro veřejnost, nýbrž také vlastní poznávací činnost, zbylá část stránek tento cíl turistiky zcela naplňuje. Pokud turista bude mít v úmyslu Ostroměř navštívit, po shlédnutí stránek bude na svůj pobyt slušně připraven. Na stránkách se totiž seznámí s historií Ostroměře i s jeho významnými osobnostmi, pokud jeho představa o navštívené lokalitě zůstane i poté zčásti mlhavá, o nápravu se postarají jistě obrázky z Ostroměře i jejího okolí.
Na internetových stránkách odboru KČT Ostroměř jsou vhodně skloubeny informace o hlavní činnosti odboru s informacemi o lokalitě, v níž odbor sídlí.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje
114. Ski-stopa Jana Buchara
Přetrvávající, byť nepsanou a neoficiální tradicí z dob spojení odborů KČT v Podkrkonoší je seriál lyžařských turistických akcí, jež spojuje dohromady jméno nadšeného propagátora lyžování v Krkonoších Jana Buchara. S neméně nadšeným současným propagátorem lyžařské turistiky současna Mirkem Kocourkem z KČT Rokytnice dali jsme dohromady nabídku akcí Ski-stopy i pro následující lyžařskou sezónu.
Zveme na všechny tyto akce také vyznavače lyžařské turistiky v Královéhradeckém kraje, pro které je tento seriál příležitost poznat též krásy západních Krkonoš:

26. 12. 2006

Na Štěpána na Štěpánku - Memoriál Karla Kobra

10.

KČT BENEŠOV U SEMIL

Jan Mucha, 512 06 BENEŠOV U SEMIL 188

481623030, 602159201

lyže, pěší na libovolných trasách

s průchozím místem Turnovská chata u Příchovic

11 - 14 hod. průchozím místem


01. 01. 2007

Novoroční hvězdicový výstup na Rýchory

22.

KČT ŽACLÉŘ

Stanislav Podsedník, B. Němcové, 542 01 ŽACLÉŘ

737541920

lyže, pěšky

s průchozí místem chata Rýchorská bouda

10 - 14 hod. průchozím místem

01. 01. 2007

Novoroční výstup na Strážník bez kyslíkových přístrojů

03.

KČT ROKYTNICE N. J.

Miroslav Kaván, Horní 29,
512 45 ROKYTNICE N. J.

481523537

lyže, pěšky

s průchozím místem vyhlídková skála u kóty 781,9 Stráž

14 - 15 hod. průchozím místem

06. 01. 2007

Novoroční relax

09.

KČT ROKYTNICE N. J.

Ing. Jaroslav Hejral, Horní 580,
512 44 ROKYTNICE N. J.

737248405

lyže

dolní stanice lanové dráhy na Lysou horu

09,30 hod.

13. 01. 2007

Setkání turistů v Bratrouchově v hostinci U Mikšů

08.

KČT ROKYTNICE N. J.

Miroslav Kocourek, Bratrouchov 100,
512 43 JABLONEC N. J.

481591287

lyže – libovolně, možno i jiným náhradním přesunovým prostředkem

s průchozím místem Bratrouchov – hostinec U Mikšů

13 - 15 hod. průchozím místem

21. 01. 2007

Přejezd východními Krkonošemi

10.

KČT TRUTNOV

Manfred John, Chodská 410,
541 01 TRUTNOV

499813627

lyže dle propozic, náhr. pěší

dle propozic

dle propozic

27. 01. 2007

Memoriál Jindry Axmana>

23.

KČT HOSTINNÉ

Josef Jasenský, Poštovní 36,
543 71 HOSTINNÉ

731441564

pěší – 14 km, lyže 16 a 32 km

restaurace U soudku

09 - 11,00 hod.

03. 02. 2007

Lyžařský přejezd Rýchor

37.

KČT ŽACLÉŘ

Vilém Görner, Mírová 354,
542 01 ŽACLÉŘ

723220279

lyže 15 - 40 km

Žacléř - klubovna Národního domu

06,30 - 09,30 hod.

03. 02. 2007

Za zmrzlým Čepelkou

11.

KČT MALÉ SVATOŇOVICE

Jan Šafář, 17. listopadu 205,
542 34 MALÉ SVATOŇOVICE

721322561

lyže a pěší 15 - 30 km

M. Svatoňovice - nám. K. Čapka

07 – 10 hod.

10. 02. 2007

Ve stopě první středoevropské padesátky

30.

KČT VYSOKÉ N. J.

Zdeněk Seidl, Tyršova 295, 512 11 VYSOKÉ N. J.

481593495

lyže - 10, 25, 30, 50, 55 km

skivysoke@tiscali.cz

Vysoké nad Jizerou - sokolovna

07 hod.

17. 02. 2007

Přejezd Krkonoš - Memoriál Karla Šaldy

33.

KČT ROKYTNICE N. J.

Ing. Jan Kocourek, Bratrouchov 100, 512 43 JABLONEC N. J.

731601221, 481591287

lyže - 20 - 40 km

kocourekj@ssz.cz

Rokytnice n. J. dle propozic

dle propozic

17. 02. 2007

Za ohřátou medovinou

056

KČT ÚPICE

Jana Vořechovská, Nerudova 489,
542 32 ÚPICE

604538694

lyže, pěší na libovolných trasách

mirvorechovsky@volny.cz

s cílem na Jestřebí boudě /Paseka/

09 - 16 hod.

18. 02. 2007

Okolo Rokytnice

02.

KČT ROKYTNICE N. J.

Petr Rosůlek, Horní 166,
512 44 ROKYTNICE N. J.

481523578

dle propozic

dle propozic

dle propozic

24. 02. 2007

Lysá hora - Žalý - Jilemnice

04.

KČT ROKYTNICE N. J.

Petr Rosůlek, Horní 166,
512 44 ROKYTNICE N. J.

481523578

dle propozic

dle propozic

dle propozic

Věříme, že se dobrého nápadu pořádání Ski-stopy Jana Buchara jednou ujme některý z funkcionářů jedné z obou oblastí, že seriál budou rozšiřován především o další lyžařské akce odborů naší oblasti, její termíny budou předem koordinovány a jednotlivé součásti budou spojeny třeba závěrečným vyhlášením nejčastějších účastníků příslušného ročníků, eventuálně jejich odměněním.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje
JUDr. František Ulrich
JUDr. František Ulrich, pocházel z rodiny učitele, pozdějšího ředitele nižšího gymnázia. Narodil se 6.2.1859 v Hradci Králové a po ukončení základní školní docházky maturoval na hradeckém gymnáziu. Za dalším vzděláním odešel do Prahy na Právnickou fakultu, Univerzity Karlovy. Po jejím absolvování nastoupil dráhu advokáta ve svém rodišti. Roku 1885 se žení s Ludmilou, dcerou hradeckého advokáta JUDr. Srdínka. Manželům Ulrichovým se narodily tři děti: Karel, Marie (provdala se za divizního generála Emila Fialu) a Ludmila MUDr. (provdala se za Doc. MUDr. Brumlíka). Roku 1888 se stává vlastníkem prosperující a vyhledávané advokátní kanceláře a tím se před ním otevírá kariéra váženého a bohatého advokáta. Významným mezníkem jeho života se stal rok 1889, kdy byl zvolen do královéhradeckého městského zastupitelstva, ve kterém, v různých funkcích, setrval po celý svůj pracovní život (40 let) - do r. 1929. Veřejné službě a veřejnému prospěchu nakonec obětoval i finančně výhodnou kariéru advokáte, když byl roku 1895 zvolen starostou města. Do této funkce byl zvolen celkem 6x. Pokročilý věk ho roku 1929 přinutil odmítnout opětovnou kandidaturu na starostenskou funkci. Po 34 letech v čele města odchází JUDr. Ulrich na zasloužený odpočinek, který trávil v Hradci Králové. Zemřel 18.5.1939 v Rokycanech, kde pobýval na návštěvě v rodině své dcery Ludmily.

JUDr. František Ulrich na kresbě Maxe Švabinského z r. 1932, z archivu V. Hovorky

JUDr. Ulrich byl vůdčí postavou nejen města, ale většiny veřejně prospěšných organizací, jejichž působnost nebyla omezena hranicemi města, ale zasahovala do celých severovýchodních Čech. Díky jeho rozhledu a předvídavosti dokázal prosadit zadání regulačního plánu města, resp. vypsání urbanistické soutěže na vypracování nového regulačního plánu, který by reagoval na rozvoj a postavení města v samostatné republice. Vítězem soutěže se stal architekt Gočár, který navázal na předchozí regulační plány a svým velkorysým a moderním pojetím zajistil stavební rozvoj města na dalších 50 let. Urbanistické pojetí městské zástavby nic neztratilo na platnosti až do dnešních dnů, takže autoři dalších územních plánů města vycházejí ze základu navrženého arch. Gočárem. JUDr. Ulrich prosazoval a prosadil zásadní podíl města v rozvoji školství (novostavby škol byly stavěny z finančních prostředků města.
Soukromý stavební ruch podpořil prosazením asanačního zákona města (r. 1897), na jehož základě byly novostavby budov osvobozeny na 18 let od přímých daní a přirážek. Pro zvýšení vzdělanosti širokých vrstev obyvatel se zasadil (kromě již zmíněné výstavby škol) o postavení budovy muzea. Autorem projektu muzea byl významný český architekt Jan Kotěra a muzeum je dnes právem řazeno nejen mezi významné městské památky, ale pro svou vysokou uměleckou hodnotu a dochovaný původní interiér bylo vyhlášeno národní kulturní památkou.
Vliv a Ulrichovy osobní kontakty umožnily rozvoj města jako správního centra českého severovýchodu - umístění ředitelství ČSD do Hradce Králové, Obchodní a živnostenská komora (nejprve jako pobočka liberecké ústředny a teprve na sklonku 1. republiky jako samostatná ústředna). Z velkého počtu průmyslových, obchodních, administrativních spolkových aktivit, u jejichž zrodu, či rozvoje JUDr. Ulrich stál je možno jmenovat: Svaz východočeských elektráren, Sklářský ústav, okresní a finanční úřad, novostavba areálu okresní (dnes fakultní) nemocnice, letiště. Stopa činnosti Dr. Ulricha se tak nesmazatelně a významně zapsala do tváře města, že někdy bývá Hradec Králové obrazně nazýván "městem Ulrichovým".
Člověk tak velkého rozhledu a významu pro život města byl samozřejmě činný v mnoha občanských spolcích (Sokol, Matice školská a další). Jeho jméno a přímluvy pak znamenaly nezanedbatelnou pomoc pro činnost obecně prospěšných spolků. Tato občanská sdružení si pak považovala za čest nabídnout čestné členství JUDr. Ulrichovi. On pak svoji nezastupitelnou přízeň a pomoc uplatnil i ve prospěch činnosti hradeckého odboru Klubu českých turistů. Svou morální autoritou a přímluvami podporoval činnost odboru a vždy se snažil zajišťovat městskou záštitu a podporu aktivitám odboru. Svůj vliv uplatnil i při stavbě silnice spojující Masarykovu chatu s Deštným v Orlických horách. Jeho zásluhou získal hradecký odbor do bezplatného nájmu pozemky u řeky Orlice poblíž "staré" nemocnice, kde vybudoval loděnici odboru. Za své zásluhy o turistiku v Hradci Králové byl JUDr. Ulrich jmenován čestným členem hradeckého odboru.

Václav Hovorka - předseda Oblasti KČT Královéhradeckého kraje


Turistická chata Čihák
Potřeba získat trvalé základny české turistiky v Orlických horách byla jednou z priorit hradeckého odboru v období poválečné 1. republiky. Po vybudování prvního, českého turistického bodu ve střední části hor, Masarykovy chaty, zaměřil svoji pozornost hradecký odbor na jižní část pohoří. Strategie odboru byla podřízena záměrům KČT vybudovat na území republiky řetězec chat navzájem dostupných jednodenním pěším pochodem. Severní část Orlických hor byla pokryta Jiráskovou chatou na Dobrošově, na kterou v tomto smyslu navazovala Masarykova chata.
V roce 1930 se vyskytla možnost koupit od p. Semeráka jeho hostinec "Ve mlýně" (spolu s přilehlými pozemky), stojící přímo na státní hranici 500 m od Zemské brány při silnici do Českých Petrovic. Turistická chata KČT takto umístěná navazuje svým dosahem na Masarykovu chatu ve střední části hřebene Orlických hor.
Dalším bodem řetězce chat KČT pak byla Kramářova chata na Suchém vrchu (u Jablonného n. Orl.). Samotná koupě objektu by však nepostačovala potřebám turistiky, proto již při koupi bylo počítáno s výstavbou dalšího objektu, stavebně spojeného s budovou koupeného hostince.
Rok po zakoupení hostince byly arch. Rejchlem dokončeny plány na výstavbu ubytovacího objektu, poeticky nazvaného penzion Hradeček. Architektonicky prostší stavba, oproti exteriéru i interiéru Masarykovy chaty, je dvoupatrová budova v kombinaci zdivo, dřevo, přičemž 2. patro (celé vyhrazené pro pokoje hostů) je vestavěno do sedlové střechy budovy. Nová budova je spojena krčkem s širokými okny budovou původního hostince. Tato spojovací část byla vyprojektována a stavebně provedena jako jídelna turistické chaty. Původní hostinec byl upraven jako hospodářské zázemí (kuchyně, sklady atd.) celého objektu.
Stavba byla zahájena v roce 1931 a již napřesrok byla dokončena tak, že mohla být již 19. 6. 1932 slavnostně otevřena a předána do využívání turistické veřejnosti. Dokončený objekt umožnil ubytování až 60 osobám.
Další osudy chaty jsou obdobné jako u Masarykovy chaty. Po záboru pohraničí, na podzim r. 1938, bylo celé území osady Čihák odtrženo od republiky a začleněno do tehdejší nacistické, německé říše a využíváno německými úřady pro jejich potřeby. Po znovuobnovení republiky, v květnu 1945, se hradecký odbor opět uvázal ve své vlastnictví a provozoval chatu až do své násilné likvidace v r. 1949. Chatu převzal ČSTV, který ji spravoval až do r. 1990, kdy byla v rámci restituce vrácena původnímu vlastníku, tj. KČT, odboru Hradec Králové. Turistická chata Čihák i díky své méně atraktivní poloze byla spíše stranou zájmu "sjednocené tělovýchovy" (ČSTV), proto její stavební stav, včetně vnitřního vybavení nebyl příliš rozšiřován, zvelebován, ani udržován. Před staronovým vlastníkem tak stál velice těžký úkol - udržet chatu v provozuschopném stavu a postupně obnovovat její technické zázemí. Hradecký odbor se v rámci svých velmi omezených finančních možností snažil zajistit generální opravu střechy, rekonstrukci kuchyně, topného systému, rozvodu vody a odpadů a vybudovat malou čistírnu odpadních vod. Tyto finančně velmi nákladné opravy, prováděné po etapách, nebyly ve svém celku ještě dokončeny (čistírna odpadních vod je rozestavěná) a proto musel hradecký odbor řešit otázku jak dále postupovat v zajištění provozuschopnosti obou svých chat - Masarykovy chaty a Čiháku. Po zralé úvaze rozhodli členové odboru o převedení Čiháku do přímého majetku Ústředí KČT (chata, včetně pozemků, byla převedena k 1.4.2006).

slavnost hradeckého odboru na Čiháku v r. 1936, z archivu V. Hovorky


stejný pohled na turistickou chatu v r. 2004. Foto: V. Hovorka


kaple sv. Anny, stojící ve svahu proti turistické chatě, byla pozdně empírově vystavěna r. 1849. Foto: V. Hovorka


socha sv. Jana Nepomuckého byla vedle chaty vztyčena na počátku 19. století. Foto: V. Hovorka

Turistická chata, tak zůstává vlastnictvím KČT a Ústředí Klubu, které má větší možnosti při získávání potřebných financí, bude moci dokončit započaté rekonstrukční práce a udržet chatu v provozuschopném stavu.

Václav Hovorka - předseda oblasti
Zpravodaj představuje Malou galerii v Šormově statku v Dolním Dehtově
Kouzelné babí léto letošního roku přímo lákalo k výletům. Při jednom z nich jsme se dostali do Třebihoště a nedaleko odtud, v Dolním Dehtově, jsme udělali neplánovaně dlouhou přestávku. Navštívili jsme zde Malou galerii na Šormově statku, čp. 5, kde byla 27.5.2006 otevřena stálá soukromá expozice "FRANTIŠEK ŠORM, akademický sochař a malíř" (*1909 v Třebihošti - †1965 v Praze).
Galerii zřídil a sám zprovoznil umělcův synovec p. Josef Šorm, o vkusné uspořádání se postaral ak. malíř p. Miloš Petera ze Dvora Králové n. L.
Nejprve vkročíte na prostranný a velmi útulný dvůr bývalého statku a … a nechte se překvapit, jak se před vámi budou postupně otevírat další a další dveře, než se dostanete až na nápaditě upravený bývalý seník!
Pan Šorm při prohlídce poutavě hovoří o strýcově díle i životě, který nebyl vůbec jednoduchý. Shlédnete malířovy obrazy z blízkého okolí i z Prahy, jeho sochařské práce, busty i díla z dob jeho studií ve Francii. Mně nejvíce zaujaly výjevy z Erbenovy Kytice a hodnotný doklad o malířově dosáhnutém vzdělání.
Vedle umělcových děl můžete spatřit i netradiční sbírku kamenů p. Josefa Šorma a jím samotným citlivě zrestaurované historické malované skříně a truhly. Do celkové koncepce vhodně zapadá i pár zde vystavených kusů zemědělského nářadí. Vedlejší stodola, která pojme na sto návštěvníků, je místem pro poslech vážné hudby, první koncert se zde konal v srpnu.
Nelitujte času a zalistujte kronikou, která má od května popsaný úctyhodný počet stránek! Několik zápisů je i od návštěvníků z daleké ciziny, zaujmout vás mohou i veršované postřehy. Od pana Šorma se dozvíte mnoho zajímavého, např. také to, kde a proč se v Třebihošti říkalo "Na Kocandě." Může se vskutku znalecky rozpovídat i o smírčích křížích v okolí. A vy se pak neváhejte jít podívat na ten nejbližší, který je na louce za statkem u čp.8. Je z r 1781 na památku Anny Jáklové, která se tu zabila pádem z vozu.
My nakonec s p. Šormem poseděli ve stylové světnici nad jeho dalším koníčkem, kterým je dokumentace třebihošťských rodáků. Zažloutlé fotografie lidí, kteří se narodili i v předminulém století. Já mezi nimi našla fotografie bratra mého dědy a nakonec i své praprarodiče.

celkový záběr z galerie /I/. Foto: J. Mistrová


celkový záběr z galerie /II/. Foto: J. Mistrová


detailní záběr z galerie /výjev z Polednice od K. J. Erbena/, Foto: J. Mistrová

Nebudu prozrazovat více, nechte se překvapit. A pozorně poslouchejte celý výklad, protože na internetu o ak. soch. a malíři Fr. Šormovi prakticky nic nenaleznete, já sama náhodou narazila na krátkou noticku s jeho jménem ve Vlastivědném čtení č. 2 II. řady. A je to nepochybně škoda. Přijďte se proto sami podívat na jedinečné dílo tohoto zapomenutého a znovuobjeveného autora. Pro mne to byl opravdový zážitek.
Kontakt: Josef Šorm: 732 531 555, Ivanka Šormová 732 619 331, e-mail: josefsorm@seznam.cz.
Orientace: letáčky vylepené v okolí, nepřehlédnutelný poutač u statku).

Jana Mistrová - Miletín
Nad oblastním kalendářem turistických akcí
V těchto dnech se nám dostávají do rukou celostátní a krajský kalendář turistických akcí. Z pestrého výběru pochodů a cykloakcí sluší se upozornit na dvě významné akce naší oblasti:

14. 04. 2007

Turistické setkání 2007 v Jaroměři + Oblastní zahájení sezony

07.

KČT SMIŘICE

Jaroslav Jágr, Nádražní 155, 503 03 SMIŘICE

495422239

pěší, cyklo - 6 km nebo po libovolných a doporučených trasách

dana.jagrova@tiscali.cz

železniční muzeum v Jaroměři nebo individuálně s průchozím místem Dvorana ve Smiřicích

start 09 - 10 hod., průchozím místem v 10 - 13 hod.

11. 08. 2007

Toulky Machovskem + Sraz oblasti KČT Královéhradeckoho kraje

16.

KČT NÁCHOD

Josef Hejna, Václavická 1116, 547 01 NÁCHOD

491421116

pěší - 20, 25 km, cyklo 40, 80 km

pěší - Police n. M. - ČD, cyklo - Náchod - ČD

pěší 08 - 09,15, cyklo 07,30 - 08,30 hod.

Výběr jednotlivých akcí budiž ponechán přirozeně na čtenářovi, přesto si z humanitárních důvodů zaslouží pozornost ještě dvě další z nich, jež se konají v rámci Novoročního čtyřlístku. Pořádají je KČT Náchod a KČT Nové Město nad Metují. Účastníci obdrží v cíli za dvacet korun symbol Novoročního čtyřlístku. Výtěžek z prodeje každoročně putuje na konto Světlušky, což je dlouhodobý stěžejní projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Podrobnosti k oběma akcím, stejně jako k dalším naleznete v kalendáři turistických akcí - celostátním nebo krajském.
Nelze se zavděčit každému, a tak určitě budou i letos turisté žehrat na některé kolize termínů, jimž mnohdy skutečně nelze čelit. Někde se třeba vžilo pořádat turistickou akci vždy na konci v pořadí určitého týdne v měsíci. Znamená to, že třeba tam, kde jsou zvyklí pořádat akci třetí týden v určitém měsíci, některý rok vyjde její termín už na 15., druhdy až 21. Jinde zase pochod pořádají podle toho, jak vyjde nejbližší sobota k určitém dni vyjádřenému pořadovým číslem dne určitého měsíce. Tam, kde jsou zvyklí pořádat pochod kolem 15. dne v určitém měsíci, připadne jim akce některý rok na druhý týden měsíce, jiný na třetí týden měsíce. Onde především odbory, které sídlí na v okrajových částech oblasti, si přirozeně spíše hlídají, zda jejich akce nekoliduje s akcemi sousedních odborů ve vedlejší oblasti, nežli s akcemi odborů sídlících na druhém konci vlastní oblasti.
Pro zajímavosti jsme připravili tabulku "vytíženosti" jednotlivých víkendů v době hlavní turistické, t. j. chodecké a cyklistické sezóny, t. j. od března do listopadu 2007, z hlediska pořádání turistických akcí v naší oblasti - vybrali jsme pouze akce těchto dvou hlavních přesunových prostředků a do využitých víkendových dni jsme započítali případně i etapové dni DEPů.

>


Určitá nerovnoměrnost je tu patrná - absence turistických akcí v první polovině března /dlouhá zima v našem regionu - ale jinde v republice se konají i zimní pochody/ a v červenci /období dovolených a největších veder/. Škoda absence pěších a cyklistických turistických akcí ve druhém květnovém víkendu /t. j. v průběhu sezóny/, posledním víkendu v srpnu a prakticky i v první dvou víkendech v září, protože v tomto období jsou pořádány toliko po jedné cykloakci, chybí rovněž turistická akce v druhém říjnovém týdnu.
V bývalé oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší bylo pro určité krátké období přijato opatření, aby odbory termíny akcí nahlašovaly s určitým předstihem nejprve pověřenému členu výboru, jenž měl na termínové kolize před oficiálním nahlášením akce upozornit, ale tento záměr nebyl nikdy v praxi realizován.
Marná sláva, volba termínu je prostě svatým právem pořadatelských odborů a je na nás - turistech, abychom si vybrali. Mnohdy je ale výběr velmi těžký …..

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje
Odbory naší oblasti
Čtenáře, kteří nemají možnost či nechtějí mít internet a nedostanou se tím ani na stránky Královéhradeckého kraje, jistě zaujme poslední přehled odborů KČT naší oblasti známý ke konci tohoto roku: 108101 - Hradec Králové + TOM Nezmaři, 108102 - Foma Hradec Králové, 108103 - SKP Hradec Králové, 108104 - Sokol Malšovice, 108105 - Sokol Chlumec n. C., 108106 - Jiskra Nový Bydžov, 108107 - Sokol Smiřice, 108201 - Jiskra Hořice, 108202 - Jičín, 108203 - Lázně Bělohrad, 108204 - Nová Paka, 108205 - Ostroměř, 108206 - Pecka, 108207 - Rohoznice 108208 - Železnice, 108301 - Slovan Broumov, 108302 - Červený Kostelec, 108303 - Hrot Česká Skalice, 108304 - Jiskra Jaroměř 108305, - Náchod, 108306 - Nové .Město n. M., 108307 - Horalka Sněžné v O. h., 108308 - Velký Dřevíč, 1088401 - Opočno, 108402 - Pohoří, 108403 - Rybná n. Z., 108404 - Rychnov n. K., 108405 - Solnice, 108406 - TOM Týniště n. O., 108407 - Dobruška, 108501 - Jiskra Bohuslavice n. Ú., 108502 - Dvoráci Dvůr Králové, 108503 - Hostinné, 108504 - Malé Svatoňovice, 108505 - Lokomotiva Trutnov, 108506 - Úpice, 108507 - Vrchlabí, 108508 - Baník Žacléř /celkem tedy 38 odborů/.

-lš-
Upřímné přání
Příjemné prožití Vánočních svátků, šťastný Nový rok, stálé zdraví a hodně osobních úspěchů, skvělou kondici a nepřeberné množství zážitků v turistice přeje všem vyznavačům turistiky Královéhradeckého kraje i odjinud

redakce Zpravodaje

ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 12, číslo 4. Vydavatel: oblast KČT Královéhradeckého kraje. Redakce: Luděk Šlosar /šéfredaktor/, Jana Skalková /redaktorka/. Adresa redakce: Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Telefon domů 499732830, mobil 728262273. Elektronická adresa: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz.
Dáno do tisku: 10. 12. 2006. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 50 ks.
Improvizovaná grafická úprava: Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Tisk: Luděk Šlosar. Distribuce: Dana Jágrová. Všem přispěvatelům děkujeme.
Uzávěrka příštího čísla do 17. 03. 2007.
Registrace: E 15083 ze dne 16. 02. 2004.


Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem