V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


free html hit
counter
Zpravodaj

Poznámka: Na těchto stránkách je Zpravodaj č. 1/09 uveden bez grafické úpravy, navíc však s fotografickou dokumentací.


Obsah:

Kéž zbude alespoň ta vzpomínka /úvodník/
Zpravodajství z oblastní konference
- Sněmování pod patronací boha Apollóna
- Na konferenci jako za školními škamnami
- Hrst zajímavostí z oblastní konference
- Reminiscence na sraz ……… a taky na Remízek
- Cykloznačení v oblasti KČT Královéhradeckého kraje
Zimní sraz turistů Královéhradecké oblasti v Nové Pace konaný 16. - 18. 01. 2009 - přípravy a průběh
Snaha pořadatelů versus účast a zastoupení odborů a orgánů
Pozvánky
- Turistickou sezónu zahájí pozouny v Jestřebích horách
- Letní sraz v České Skalice již podruhé
- Metropolí cykloturistiky bude letos Pecka
- Přehlídka 90-ileté činnosti v Nové Pace
Vznikající středisko mládeže při KČT Úpice nabízí své služby
Nekrology
- Smutný začátek turistického roku v Trutnově
- Poděkování paní Květě Balíčkové
Turistika v městyse Pecka od A až do Z
Do Rohoznice a okolí za pohodou a turistikou


Kéž zbude alespoň ta vzpomínka
Když probírám se v duchu svými stále skromnými zážitky z turistiky, často si vybavuji - zřetelně, jako kdyby se odehrála včera - jednu příhodu - drobnou, leč osudovou - ze 16. března 1985. Na zeleně značené cestě z Trutnova na Starý Rokytník ukrajoval jsem první kilometry pochodu První jarní kilometry. Dostihl mě štíhlý muž, nápadný bílým vousem. Jednalo se o jednoho z pořadatelů, jenž kvůli svým povinnostem vyrazil jako já na kratší trasu 21 km. Protože se mi však šlo skvěle, požádal jsem neznámého, aby v cíli vzkázal, že mířím na trasu 35 km a aby mi na tuto trasu napsali diplom. Tak poprvé jsem se setkal s legendou trutnovské turistiky Františkem Vackem.
Poté jsem se s Františkem - nepřehlédnutelným pro jeho svižnou a pružnou chůzi - setkával na pochodech - zatím stále jako neorganizovaný turista. Jedno naše setkání bylo pro mě ještě osudovější. 04. června 1988 mohli dálkoplazi cestovat z Trutnova ráno na pochod do Líšného dvěma vlaky půlhodinu po sobě. Oba stály na jedné koleji a já jsem neprozřetelně nasedl do zadního - později odjíždějícího rychlíku, což tehdy znamenalo připlatit si 16 Kč. Rychlíkem cestovali také dva turisté z trutnovského odboru turistiky T. J. Lokomotiva Trutnov a jako dnes slyším slova jednoho z nich - právě Františka: "Já se ti divím, proč - když jezdíš tak často na pochody - nevstoupíš mezi nás".
Lákavé vidině jezdit na sportovní akce, tedy i turistické pochody, zadarmo, kterou tehdy měli členové T. J. Lokomotiva, jsem tak - přes svůj odpor ke sdružování - neodolal ani já, takže od srpnu téhož roku díky Františkovi jako organizovaný již turista jsem těchto výhod začal využívat, byť pouhé následující dva kalendářní roky.
Když od roku 1991 zmíněná výhoda nadobro pominula a desítky turistů z našeho odboru z tohoto důvodu vystoupili, můj další vývoj byl - krom jiného působením Františka - zcela opačný, místo odchodu stal jsem se členem výboru odboru. Od té doby jsem jako funkcionář odboru KČT a bývalé oblasti s obdivem sledoval z větší blízkosti vrcholné Františkovo funkcionářské období při jeho působení střídavě ve funkcích předsedy, jednatele i hospodáře odboru KČT Lokomotiva Trutnov i sekretáře bývalé oblasti KČT Krkonoše a Podkrkonoší. Na celostátní konferenci KČT ve dnech 08. a 09. 04. 2000 Pardubicích byl jsem byl pak svědkem toho, jak František Vacek po zásluze obdržel nejvyšší vyznamenání KČT - Čestný odznakem Vojty Náprstka.
František se rozloučil se svou bohatou funkcionářskou činností na členské schůzi odboru KČT Lokomotiva Trutnov v lednu 2003, ještě do července téhož roku se zúčastňoval jednání výboru odboru jako host a 06. června 2003 se František odstěhoval do kraje svého mládí v Polici nad Metují. Se svým mateřským odborem - stále jako jeho člen - zůstával i poté pravidelně v kontaktu a organizoval jeho výlety do svého rodného kraje, mimo jiné i na pochod Polický vandr. Ještě v letech 2006 a 2007 vymyslel a zorganizoval seriál čtyř výletů Putování podél Metuje, z nichž tři ještě stačil osobně vést a v jejichž průběhu účastníci prošli celý tok Metuje od pramene až po jeho soutok.
Přiznávám se, že od Fráňova přestěhování spatřoval jsem jej svým zaviněním jen zřídka a že se k Františkovi vracím - bohužel již ve vzpomínkách - častěji od letošních Tří králů, kdy jsem se přesně v 16,24 hod. telefonicky dověděl o jeho úmrtí.
A tak trochu alibisticky určité výčitky svědomí přehlušuji následujícím přáním: Kéž zásluhou naší činnosti, našeho působení vůči druhým, i na nás zůstane nějaká vzpomínka - nikoliv však plná smutku a melancholie, ale milá, veselá, optimistická, inspirující.

/Luděk/
Sněmování pod patronací boha Apollóna
Je první jarní den a já jedu s kolegy z Trutnova vlakem v 7,37 hod na oblastní konferenci. Je krásné slunečné počasí. Postupně přistupují známí kolegové, pořadatelé bájo pochodů. Ve Smiřicích jsme brzo - tak na skok do sámošky. Před 10 hoďkou se prezentujeme, vybíráme ze spousty propagačních materiálů a přikládáme i naše propozice na První jarní kilometry.
Kolegyně Jágrová nám dala obloženou houstičku, na stole máme perlivou vodu a skleničky. Po desáté hodině předseda oblasti kolega Hovorka zahajuje a vede celou konferenci bod po bodu, po každém hned diskuse malé. Nejvíce se mi líbí, jak vždy vstane človíček, řekne já jsem třeba z Hořic, jmenuji se tak a tak, a hned reaguje na problém nejvíc diskutovaný. Třeba hlavní organizátor loňského srazu kolega Hoška si postěžuje, že lidé přijedou, ale nezaprezentují se a přitom startovné je malá částka a upomínky hodnotné. Nebo kolega Vořechovský pronáší příspěvek ohledně školení, které proběhlo na Jestřebí boudě - zajištění účasti je zas jen v lidech. Dostávají mnoho informací a důležité přehlédnou.
Mezi tím proběhla káva nebo čaj. Příspěvek kolegy Chvátala z ústředí byl taky zajímavý a vyčerpávající. Diskutovalo se o chátrající chatě na Čiháku, je to opravdu škoda, ale problém je již pomalu řešen a pracuje se na projektu opravy.
Ve 12,30 hod proběhl oběd - knedlo zelo vepřo - a kdo měl zájem, koupil si výborného Zubra. Vše bylo O. K., jen chyběla pauza na projití se, a proto jsem například zmeškala vyznamenání za organizátorskou činnost, které předtím obdrželi další členové naší oblasti (bylo mi předáno ke konci konference zvlášť).

z dosavadních dějišť oblastních konferencí jeví se Kulturní dům Dvorana jako místo oblastnímu rokování nejzaslíbenější. Foto: L. Šlosar


autorce článku M. Vrabcové bylo nakonec vyznamenání přece před širokým plénem předáno. Předávající po její levici /na snímku od ní vpravo/ M. Vořechovský a V. Hovorka dokládají převažující pozitivní atmosféru konference. Foto: L. Šlosar

Nakonec bylo odsouhlaseno, kdo pojede na celostátní konferenci, výsledky hospodaření a spousta dalších věcí důležitých. Také vybírání příspěvků na r. 2010 mělo diskusi ohledně seniorů. Kolega Škrdla - hospodář oblasti - přednesl několik zajímavých návrhů i připomínek, byl pro mne největším překvapením, neboť se známe z pochodů, a nyní jsem ho poznala jako funkcionáře. Takže se hlasovalo, řešily se nesrovnalosti, a náhle, kdo byl přihlášen na prohlídku místní kaple, odešel s průvodcem. Kolega Hovorka se s námi rozloučil, a my jsme se vydali se sluncem zalitým městečkem Smiřice na vlakové nádraží do vzdálenosti čítající 0,9 km. Takže jsem si zapsala do vandrbuchu 2 km a dala si sem spoustu razítek z Městského kulturního domu, kde se koná každý rok Hrnec smíchu.

Marie Vrabcová - KČT Trutnov

Na konferenci jako za školními škamnami
Od sloučení menších regionálních oblastí do jedné velké Královéhradecké s krajskou působností uplynul už nějaký ten rok. Ale i tak se mi zdá, že některé odbory, jejich části i jednotlivci tuto skutečnost - zdá se - nedokázali "skousnout", a tak vidí vše negativně a jejich postoj je spíše charakteru útočné kritiky a destrukce a chybí pozitivní a tvůrčí přístup. K vyšším příspěvkům: Peníze a zase ty peníze. Prý patříme se Sokolem k nejstarším spolkům v ČR. A prý máme jeden z nejnižších členských příspěvků v ČR. A s tím je prý nutno něco udělat. Proč? To bude třeba velice pečlivě vysvětlit. Jediný pohled stačí a člověku je jasné - jde i o spolek věkovým průměrem s nejstarší členskou základnou. A kam ty peníze přijdou?I Sokolové ke své činnosti potřebují tělocvičny, nářadí ……….
Co potřebují turisté? Přírodu, cesty, vzduch …… že bychom měli přispívat na větší ošlapávání cest a víc spotřebovaného kyslíku, protože chodíme víc než ostatní? Zvyšme příspěvky? A co za to? Na to bude chtít odpověď každý "obyčejný" turista.
A co je věcí odborů a co je věcí oblasti? Každý z odborů dal na oblast adresu internetového spojení na nějakou vlastní kompetentní osobu. Tam jsou jim zasílány informace o akcích, školeních, elektronická podoba Zpravodaje, zápisy z jednání oblastního výboru atd. A hle, na konferenci vystupují zástupci odborů a stěžují si, že nedostávají Zpravodaje, že nevědí o školeních, že nevědí nic. Co k tomu říci? Oblastní konference tohle určitě neřeší, je to věc jednotlivých odborů.
Br … kauza "Babovák". Jak je možné, že stále chodí na akce KČT? Že ho nikdo nezastaví? Ať je to jakkoliv, ať provedl KČT, co provedl, stále je to svobodný člověk. Soud ani policii vedení KČT v kraji zastoupit nemůže.

sál v Kulturním domě Dvorana se od počátku utěšeně plnil v příslibu hojné účasti, jenž skutečně nezklamal. Foto: L. Šlosar


srokování předsedali zprava místopředseda Lubomír Hoška, milý host z ústředí Vratislav Chvátal, další místopředseda Miroslav Vořechovský a konečně předseda oblasti Václav Hovorka, jenž tradičně schůzi připravil kvalitně a jejím trpělivým vedením umožnil účastníkům proplout skrze Scylly a Charybdy občasných výměn názorů, jež nikdy nepřekročily rámec slušnosti, a slepých uliček, jež naštěstí vždy včas končily nějakým rozumným slovem každého z účastníků. Foto: L. Šlosar

Na krajské konferenci prostě někteří "zlobili" zbytečně, a tak - jako ve škole - odnese to celá třída, a tak budeme psát podrobné výroční zprávy s veškerou statistikou pro vedení kraje. Celkový dojem nic moc, ale já jsem optimista - určitě se všichni polepšíme. Ještěže je tu jaro a že můžeme pořádně vyrážet na túry. Hodně krásných kilometrů přeje

Jana Skalková - členka výboru oblasti
Hrst zajímavostí z oblastní konference
Informovat členskou základnu o průběhu oblastní konference je nezastupitelnou povinností delegátů z odborů, jimiž byli vysláni. Odborům bude dozajista zaslán i záznam z oblastní konference. Posláním Zpravodaje je vylíčit atmosféru jednání a zamyslit si nad celkovým odkazem konference, což tímto činíme.
Pro zpestření přinášíme zajímavosti ze světa čísel, jež na konferenci zazněly:
  • z pozvaných 75 delegátů a hostů se zúčastnilo 57 delegátů a 2 hosté, tedy 76 %
  • celostátní letní turistický sraz zapříčinil rekordní příjmy a výdaje v roce 2008 - příjmy činily 1 054.202,88 Kč, výdaje pak 1 056.688,-- Kč
  • o státní podpoře značení dává představu průběžná položka státní dotace na značení 251.112,-- Kč
  • oblast má 34 odborů, jeden z nich se dosud nezaregistroval.


-lš-
Reminiscence na sraz ……… a taky na Remízek
Na oblastní konferenci se po zásluze hovořilo o úspěšném celostátním letním srazu, o němž jsme podrobně psali v čísle 2/08. Přece tu zazněly některé další zajímavosti, z nichž jedna z nich mě mimoděk ve vzpomínkách posunula do dětství.
V rodných Hořovicích jsem s otcem jsem chodíval velmi rád na fotbal. Nad jednou brankou prudce stoupá svah, na němž rozkládá se lesík Remízek, jenž je protkán cestami. Na nejspodnější z nich - již mimo areál stadionu - postávalo pravidelně větší množství lidí a sledovalo rovněž fotbalový zápas. Můj táta - v té době trenér žáků - si nikdy neodpustil poznámku: "To jsou lidé, kterým je líto dát pár korun za fotbal".
Tyto zážitky se mi spontánně vybavily, když při hodnocení letního srazu Luboš Hoška vyprávěl o případech, kdy do dějiště srazu Lázní Bělohrad přijely autobusy turistů, kteří si zjistili trasu a poté po ní vyrazili, aniž by hradili startovné, přestože s ohledem na pořadateli vynaložené náklady bylo minimální. Jinde pořadatelé jiných turistických akcí ze stejných důvodů stáhli ze svých internetových stránek mapky tras.
Tyto případy jsou trochu tristní, protože - jako v případě letního srazu bývá zpravidla - s ohledem na získané upomínkové předměty z akcí - startovné levné. Luboš má naprosto pravdu v tom, že s takovými lidmi nelze nic dělat, ze všeho nejvíce je nemyslitelné zbraňovat jim v pohybu na veřejně přístupných místech. Jediné, co je možné, povzdechnout si: "To jsou lidé, kterým je líto dát pár korun za turistiku".

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje
Cykloznačení v oblasti KČT Královéhradeckého kraje
Turistická značená trasa i cyklistická značená trasa vedou turistu buď co nejkratším směrem k zajímavému cíli nebo delší cestou zajímavými partiemi naší přírody. V obou případech je KČT garantem značení.
V dalším se však TZT /turisticky značené trasy/ a CZT /cyklisticky značené trasy/ od sebe více či méně liší: Určení průběhu TZT je plně v kompetenci komise pěšího značení. Určení průběhu CZT komise cykloznačení má pouze poradní hlas a to ne vždy. Náklady na vyznačení TZT jsou hrazeny KČT , který je tedy zřizovatelem. Náklady na vyznačení CZT hradí zřizovatel, kterým je obec, město, region, kraj. Údržbu značení TZT provádí KČT na základě plánů obnovy. Údržbu značení CZT provádí KČT formou kontrol a realizaci vlastními silami či dodavatelsky. Majitelem inventáře i mobiliáře na TZT je KČT. Na CZT se ve většině případů nikdo k inventáři (DZ) nehlásí. Až teprve nyní se začíná mluvit o pasportizaci cyklotras a to někdy pouze ve směru k mobiliáři nikoliv DZ. Značkaři TZT jsou všichni členy KČT. Cykloznačkaři nejsou všichni členy KČT. Metodika značení a údržby TZT se vyvíjela po několik desetiletí do dnešní dokonalé podoby. Metodika značení CZT se stále vyvíjí v roce 2007 byly vydány Učební texty pro značkaře díl N, které jsou určeny pro cykloznačkaře. Dále je metodika vázána legislativou: zákonem č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 30/2001 Sb, kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále TP 65 a TP100. Vyznačení podléhá schválení DI Policie ČR a Správce komunikace t. j. SUS , obce, správce lesů či majitele pozemků. Metodika značení TZT má jasně stanoven způsob značení, u CZT je na libovůli zřizovatele, zda použije pásové značení či dopravní značení.
Nyní několik informací o celorepublikové situaci. Koncem roku 2008 bylo v republice vyznačeno více jak 35 000 km cyklotras. Již po dva roky je zaznamenán umírněný nárůst kilometráže a předpokládá se ještě asi dva roky. Již nyní se kraje a jednotlivé regiony v rámci optimalizace cykloturistické sítě snaží překládat cyklotrasy mimo frekventované silnice na kterých neustále roste motorový provoz. S výjimkou Libereckého kraje jsou ve všech krajích ustaveny oblastní komise cykloznačení KČT, které každoročně zajišťují kontrolu značení. V loňském roce se podařilo zkontrolovat 80% kilometráže CZT. Financování stejně jako u TZT je z dotací Ministerstva pro místní rozvoj a jednotlivých krajů. V některých regionech přispívají i obce a občas se najdou i sponzorující firmy.
Situace v oblasti Královéhradeckého kraje:

Vyznačené CZT
ZO
km
z toho nově 2008
Hradec Králové
403
91
Jičín
187
----
Náchod
301
----
Rychnov nad Kněžnou
336
88
Trutnov
329
----
Oblast celkem
1.556
179

Tyto údaje jsou včetně 620 km cyklotras značených pásově.

Počet značkařů v jednotlivých ZO
ZO
Předseda komise
Počet značkařů
Nově přihlášení
Hradec Králové
JUDr. Petr Šolc
6
0
Jičín
Miroslav Korda
0
0
Náchod
Ing. Josef Kolísko
1
2
Rychnov nad Kněžnou
Daneš Raich
4
0
Trutnov
Karel Polák
3
2
Oblast
Ing. Karel Raich
celkem oblast 14 + 6 předsedů=20
4

V loňském roce se podařilo zkontrolovat 100 % cyklotras s dopravním značením, to je 1556 km. Problémem jsou cyklotrasy vyznačené pásově, které vyžadují školené značkaře typu pěších, kteří ovládají vztahy pásového značení pěšího a cyklo v terénu. Podle mne se ještě nepodařila celostátně ujednotit obnova tohoto pásového značení. Bohužel podle toho také stav pásového cykloznačení vypadá a to nejen v naší oblasti.
Až do loňského roku v naší oblasti drobné opravy a údržbu dopravního značení CZT prováděli značkaři, větší závady byly odstraňovány dodavatelsky (Dopravní značení Náchod) na základě objednávky z ústředí.
V letošním roce, s ohledem na všeobecně známou finanční situaci, budou cykloznačkaři v maximální míře zajišťovat i práce, které dosud zajišťovala profesní firma.
Podobně jako pěším značkařům dělají problémy povětrnostní vlivy Kiril, Ema, i cykloznačkařům komplikuje život zimní údržba komunikací, vandalismus, těžba dřeva na lesních úsecích.
KČT nezajišťuje údržbu a obnovu cykloznačení na CZT
4307 Pěticestí - Orlické Záhoří, pila    5
4308 Pod Čertovým Dolem - Pod Homolí, Bunkrovka    4,5
4309 Antoniino údolí, K Zámečku - Luisino údolí - Pod Jelenkou    9,5
4326 Olešnice v O.h. - Knížecí cesta    6,5
4327 Sedloňov - Rozcestí Knížecí a Polomské cesty    2,5
4328 Pod Sedloňovským vrchem - Deštné v O.h.    6
Tyto všechny cyklotrasy jsou značeny pásově a jejich obnovu údajně zajišťuje Mgr. Ďoubalík.
Dále KČT nezajišťuje údržbu na Žacléřsku kde CZT mají specifické značení odlišné od KČT a v KRNAPu, kde se o údržbu taktéž specifického značení stará terénní služba NP.
U cykloznačení je mnohdy nutná spolupráce s městskými a obecními úřady, SUS a dalšími složkami. Na základě spolupráce s OÚ Všestary se podařilo propojit severní a jižní větev CZT 4270 propojující Braunův Betlém s Hrádkem u Nechanic.

ačkoliv jsem naprostý a ortodoxní necyklista, velmi dobře připravený příspěvek K. Raicha zaujal mě natolik, že jsem ho v plném znění zařadil do Zpravodaje k laskavé potěše čtenářstva. Foto: L. Šlosar

V úvodu jsem se zmínil o optimalizace CZT. Pokud je mi známo na optimalizace CZT v naší oblasti intenzivně pracuje DSO Podzvičinsko, DSO Vrcha (okolí Kostelce nad Orlicí). Krajský úřad nechal zpracovat materiál "Aktualizace koncepce cyklodopravy v Královéhradeckém kraji" jehož zpracovatelem je Centrum dopravního výzkumu Olomouc.Tento materiál se zabývá především zvýšením bezpečnosti cyklistů na komunikacích, analyzuje situaci ve městech a jejich okolí a doporučuje příslušná opatření ať již organizačního, provozně bezpečnostního či finančního. Každý, kdo má zájem o problematiku cyklodopravy má možnost se s tímto materiálem seznámit na http://www.kr-kralovehradecky.cz pod odkazem "Rozvoj kraje".


Ing. Karel Raich - předseda oblastní komise cykloznačení


Tato zpráva je zveřejněna v přesném znění, v jakém byla přednesena autorem na konferenci.


Zimní sraz turistů Královéhradecké oblasti v Nové Pace konaný 16. - 18. 01. 2009 - přípravy a průběh
1. Byl ustanoven štáb zimního srazu.
2. Již v listopadu byly vydány propozice zimního srazu a v nich popisy tras a podmínky účasti na srazu.
3. V prosinci byl zajištěn sál pro konání srazu v restauraci Oleška v Levínské Olešnici a byl připraven prostor pro zimní táboření v Balkách u Nové Paky. Současně byly zajištěny ubytovací prostory pro vzdálenější účastníky v gymnáziu v Nové Pace.
4. 16. ledna přijeli zimní táborníci a utábořili se v Balkách. Celkem 6 táborníků, ve třech stanech, strávilo 2 zimní noci při teplotách -9 a -6 ° C.
5. 17. ledna od 9:00 začali průběžně přicházet turisté do kulturního domu v Levínské Olešnici. Restaurace a přilehlý sál byli příjemně vytopeny, k poslechu a ke zpříjemnění nálady hráli kamarádi na kytary a hostinský s personálem by ke všem velmi vstřícný. Za krásného počasí se 162 turistů, z toho 12 lyžařů, vydalo po svých trasách do zvolených cílů.
6. 17. ledna od 20:00 začal v Novopacké hasičárně pravý turistický bál. K tanci hrála skupina Elektrolux ze Semil. Ačkoliv shodou okolností se v okolí konalo ještě několik bálů a plesů, tak i při menší účasti se všichni dobře bavili a byli spokojeni.
7. Závěrem chci připomenout, že Královéhradečtí turisté ještě nepřišli na to, že Podkrkonoší je v jejich oblasti. Zároveň i pánové z oblastního výboru by si příště, při podobné akci, mohli udělat čas a zúčastnit se. Samotná Erika a Luděk to sami nezachrání.

na nezájem turistů nejvěrnějších si bohudík pořadatelé stěžovat nemuseli, na snímku v restauraci v Levínské Olešnici u předního stolu nalézáme zleva Vláďu z Jilemnice, Marušku z Trutnova a Vaška z Nýrska, u zadního stolu pozorní oko rozezná zezadu Jirku z Jaroměře a zády sedícího Mílu z Náchoda. Foto: L. Šlosar


sobotní program se v Levínské Olešnici jakoby odehrál pod patronací filiálního kostela Všech svatých. Foto: L. Šlosar


sobotní program uskutečnil se v malebné krajině kol Levínské Olešnice. Foto: L. ŠlosarJosef Tauchman - předseda KČT Nová Paka
Snaha pořadatelů versus účast a zastoupení odborů a orgánů
1. letní sraz oblasti KČT Královéhradeckého kraje v Bohuslavicích nad Úpou /20. a 21. 08. 2005/, seminář pro funkcionáře odborů, vedoucí a cvičitele KČT Královehradeckého kraje na Jestřebí boudě /22. a 23. 11. 2008/, zimní sraz oblasti KČT Královéhradeckého kraje v Nové Pace /16 - 18. 01. 2009/ - tři různé akce, ale stále stejná obehraná písnička: nejprve obrovská a upřímná snaha pořadatelů kvalitně akci zajistit, nato zklamání z účasti či ze zastoupení jednotlivých odborů či orgánů oblasti.
Je pravda, že odbory i orgány oblasti tvoří konkrétní lidé, jejichž účast je podmíněna osobními, rodinnými i pracovními možnostmi. Ale pro účast členů KČT a zastoupení odborů a orgánů oblasti na významných akcí je nutno alespoň vykonat maximum:
1. včasná informace pořadatelů - děje se prostřednictvím zápisů ze schůze výboru, Zpravodaje i z vlastní iniciativy jednotlivých pořadatelských odborů
2. včasný přenos informace mezi členskou základnu odboru jím určeným členem - pomocí vývěsky, elektronické pošty, ústně, telefonicky
3. zorganizování výpravy odboru na akci - příkladem je třeba účast žacléřských turistů na srazech v České Skalici a v Machovské Lhotě nebo pěší výprava novoměstských turistů na sraz v Machovské Lhotě
4. delegování jednoho či více členů výboru oblasti na významnou akci oblasti, případně na každý jednotlivý den - pořadatele jistě potěší a povzbudí i taková maličkost, když se jim prohlásí zástupce výboru, zajímá se o přípravu a průběh akce, pochválí apod.
Věřím, že bude-li tento jednoduchý mechanismus fungovat, podrží si akce oblasti svou zpravidla vysokou úroveň a zvýší se co do počtu i účast účastníků i odborů.

Luděk Šlosar - šéfredaktor Zpravodaje
Turistickou sezónu zahájí pozouny v Jestřebích horách
Jarní sezónu v Jestřebích horách již po sedmé zahájíme na Bílou sobotu - 11. dubna - u Bílého kůlu na Panské cestě pod rozhlednou Žaltman. Tato akce je zároveň i zahájením "Jarní sezóny Královéhradecké oblasti KČT". Mobilní bufet Jestřebí boudy (MBJH) bude na místě otevřen od 10,00 hodin.
Po krátkém projevu a za podpory pozounérů ZUŠ Úpice bude v 11,30 otevřena jarní sezóna v Jestřebích horách. Bude připraveno ohniště pro opékání buřtů a bufet bude otevřen do 15,00 hodin. Po ukončení se přesuneme na Jestřebí boudu v osadě Paseka k pokračování v potlachu účastníků. Za účast na akci obdrží každý originální pamětní list.
Dostanete se k nám značenými trasami, které si můžete zvolit podle své zdatnosti, doporučujeme:
        Trutnov. Lhota u Trutnova, Paseka, Žaltman, Bílý kůl (12 km)
        Rtyně v Podkrkonoší, Odolov, Bílý kůl (9 km)
        Malé Svatoňovice, Bílý kol (3,5 km)
        Radvanice, Paseka, Žaltman, Bílý kůl (7 km)

Bílý kol najdete snadno dle této mapy

Občerstvení je zajištěno z pojízdného bufetu v místě konání a na Jestřebí boudě při pokračování akce. Případné ubytování lze zajistit u správce Jestřebí boudy (mobil: 603546857) nebo na http://www.jestrebibouda.cz.

Miroslav Vořechovský - předseda KČT Úpice
Letní sraz v České Skalice již podruhé
Rád bych vás pozval do kraje mládí spisovatelky Boženy Němcové, na Náchodsko, ke břehům našeho "východočeského moře" - přehrady Rozkoš - zkrátka k nám do České Skalice.
V sobotu 6. června 2009 se koná letní sraz turistů Oblasti Královehradeckého kraje, jehož součástí je i 19. ročník dálkového pochodu s cyklotrasami Barunka. Letos jej pořádáme k 90. výročí založení Klubu československých turistů v České Skalici.
Připravili jsme pro vás 4 pěší trasy 16, 25, 35 a 50 km a 3 cyklotrasy 23, 45 a 80 km. Navštívíte krásná a zajímavá místa jako Ratibořice - dějiště Babičky Boženy Němcové, Rýzmburk, Boušín a Havlovice. Cyklotrasa 80 km Vás dovede až na hřeben Jestřebích hor. V samotné České Skalici doporučujeme návštěvu Muzea B. Němcové, Textilního muzea a roubeného areálu Barunčiny školy.
Prezentace a start proběhne od 6 do 10 hodin u sokolovny (u nádraží) v České Skalici. Cíl bude tamtéž v restauraci Sokolovna. Teď už zbývá jen objednat pěkné počasí a všem popřát "zdrávi došli". Těšíme se na vás.
Přijďte pobejt.

sokolovnu najdete snadno dle této mapy pár kroků hnedle u nádraží


Petr Škrdla - KČT Česká Skalice
Metropolí cykloturistiky bude letos Pecka
Mezinárodní a XV celostátní sraz cykloturistů se uskuteční 10. až 14. června 2009. v Pecce na Jičínsku.
Sraz se koná pod záštitou starostky městyse Pecka paní Hany Štěrbové. Prezentace proběhne v Rekreačním areálu Pecka. Zde je zajištěno i ubytování a stravování. Celkem je připraveno 11 zajímavých tras v délce od 39 do 113 km, zvlněnou až kopcovitou krajinou Podzvičinska a Podkrkonoší. Nejzdatnější vyjedou až na Špindlerovu boudu.
Na méně zdatnější čekají přiměřené trasy do atraktivních míst nejbližšího okolí. Pro účastníky je připravený bohatý doprovodný program. Zúčastnit se lze i jednotlivých dnů.
Kontakt: Ing. Josef Berger, 507 82 Pecka 16, e-mail: josefberger@seznam.cz, tel.: 602 461 117. Další informace včetně tiskopisu přihlášky najdete také na http://www.cyklopecka.unas.cz.

pohled na zdejší hrad bude provázet účastníky srazu denně /I/. Foto: L. Hoška


pohled na zdejší hrad bude provázet účastníky srazu denně /II/. Foto: L. HoškaLubomír Hoška - místopředseda oblasti KČT Královéhradeckého kraje
Přehlídka 90-ileté činnosti v Nové Pace
Vážení turističtí přátelé,
před devadesáti lety - 21. března 1919 - měli novopačtí turisté zakládající schůzi. Proto jsme pro vás od 04. dubna připravili k tomuto výročí výstavu z naší činnosti.
Uvidíte množství fotografií, dokumentů i předmětů z turistické výzbroje. Dále uvidíte dobové mapy, turistické průvodce, staré kroniky i diplomy navržené Cyrilem Boudou.
Výstava je rozdělena do tří částí. První část je věnována založení odboru KČT a době do roku 1948. Druhá část je o době, kdy byla turistika začleněna do ČSTV. Třetí část je o novém znovuvzkříšení KČT, současných turistických aktivitách, např. 700 turistických známkách, množství odznaků i turistických zajímavostí.

Suchardův dům najdete snadno dle této mapy

Zvu vás na návštěvu této výstavy. Poslední možnost shlédnutí máte při absolvování dálkového etapového pochodu Cestami Cyrila Boudy - do 03. května.

Josef Tauchman - předseda KČT Nová Paka


P. S. Výstava probíhá již od 04. dubna v Suchardově domě v Nové Pace, je přístupna krom pondělí denně od 08 do 12 hod. a od 13 do 16,30 hod.
Vznikající středisko mládeže při KČT Úpice nabízí své služby
Při KČT Úpice působí již dlouho oddíl mládeže "Loupežníci z Brend", který není součástí ATOM, ale pracuje pouze v rámci odboru. Tento oddíl má zkušené vedoucí a velmi dobré zázemí jak v odboru, tak i u města Úpice. V oddílu mládeže soustřeďujeme zájemce z řad dětí a mládeže od 6 do 18 let se zájmem o turistiku. Pracujeme na základě úplné dobrovolnosti při účasti na našich akcích, a tak v našem oddíle mohou být členy i ti, kteří se mohou zúčastnit jen některých akcí. Máme členy z Úpice a okolních obcí, silnou družinu z Radvanic a dokonce i z Hradce Králové.
Naše činnost se sestává převážně z výletů a výprav a jednou do roka naplňujeme ve skutečnost náš název a stávají se z nás praví "Loupežníci z Brend" při akci pro rodiče s dětmi "Po stopách loupežníka Lotranda". Scházíme se nepravidelně na jednodenních výletech, pořádáme víkendovky (pátek odpoledne až neděle) a pravidelně 8-idenní turistický tábor (zpravidla poslední červencový týden) v různých turisticky zajímavých lokalitách. V oddíle je možno se naučit základům topografie, práci s mapou a busolou, základům táboření a jiným dovednostem. Zavádíme již dříve odzkoušené odznaky Mladý turista (ve formě nášivek) ve třech stupních, máme k tomu vytvořeny zápisníky, kde se zaznamená splnění jednotlivých stupňů. Po zvládnutí nejvyššího stupně se absolvent stává kvalifikovaným vedoucím pěší turistiky.
Oddíl je složen z různých věkových kategorií, a tak najde u nás své vrstevníky každý. V oddíle je však samozřejmé, že se vše dělá společně a při výletech máme pravidlo, že tempo se přizpůsobí vždy podle toho nejslabšího.
Rádi bychom nabídli svou pomoc ostatním odborům, kteří mají ve svém středu jen několik dětí a mládeže, kteří by rádi provozovali turistiku společně s našim oddílem. Pokud máte zájem o pomoc radou, nebo zapojení vaší mládeže do činnosti našeho oddílu zkontaktujte nás na e-mailu: mirvorechovsky@volny.cz a my vám pošleme podrobné informace. Rádi bychom tímto vytvořili základnu pro činnost mládeže v naši Královéhradecké oblasti KČT pro ty, kteří nejsou členy ATOM a chtějí provozovat turistiku mládeže.

Miroslav Vořechovský - předseda odboru KČT Úpice
Smutný začátek turistického roku v Trutnově
Smutně započal kalendářní a turistický rok 2009 pro členy odboru KČT Lokomotiva Trutnov. 06. ledna 2009 ve věku 83 let zemřel jeho člen František /Fráňa/ Vacek.
Byl dlouholetým funkcionářem KČT Lokomotiva Trutnov /a předtím odboru turistiky/, členem výboru těsně po vstupu do organizovaní turistiky v roce 1980. V prvních letech byl členem výboru pověřeným propagační činností, v letech 1991- 1992, 1996-1999 předsedou odboru KČT Lokomotiva Trutnov, 1993 - 1994 jednatelem /místopředsedou/ odboru a hospodářem, v roce 1995 místopředsedou. Po dlouhá léta byl hlavním hegemonem společenského života odboru, po řadu let byl reprezentantem a zástupcem odboru navenek. V roce 1992 byl spoluzakladatelem oblasti, v letech 1994 - 1996 sekretářem oblasti a v letech 1996 - 1998 předsedou revizní komise.

vzácný snímek F. Vacka ze startu a cíle turistické akce Za zmrzlým Čepelkou v Kulturním domě v Malých Svatoňovicích ze dne 05. 02. 2000. Foto: J. Šafář

Díky, Františku, za vše, co jsi vykonal pro turistiku.

Luděk Šlosar - místopředseda KČT Trutnov
Poděkování paní Květě Balíčkové
Dne 04. března 2009 jsme se v obřadní síni v Červeném Kostelci rozloučili s Květuškou Balíčkovou. Členkou Klubu českých turistů se stala již v květnu 1949, pracovala ve funkci jednatelky, značkařky 3. výkonnostní třídy a byla organizátorkou pochodů Hadařská 25 a Cestou Jakuba Haliny. Za její dlouholetou prospěšnou činnost pro KČT jí bylo uděleno veřejné uznání. Do svých aktivit zapojila syny i vnuky, kteří v její činnosti pokračují. Přestože v posledních letech života se jí nevyhnuly značné zdravotní problémy, stále se o turistiku zajímala. KČT v ní ztrácí obětavého a nezištného člena, který nám bude chybět. Děkujeme jí za práci v našem odboru.

Dana Vajsarová - KČT Červený Kostelec
Turistika v městyse Pecka od A až do Z
Z historických pramenů se můžeme přesvědčit o tom, že i městečko Pecka zaujímá v dějinách KČT své nepřehlédnutelné postavení. Zdejší odbor vznikl 12. října 1924 v rámci Podkrkonošské župy. Činnost byla oficiálně zahájena v r. 1925. Od roku 1926 se členové tehdejšího KČST podíleli finančně i manuálně na záchraně zdejšího hradu, převážně západní části - Harantova paláce. Současně byla členy KČST opravena cesta z Pecky do Stupné. V tomto úseku bylo také poprvé provedeno turistické pásové značení. V roce 1929 vybudoval "Klub" Bitnerovu stezku a dále pokračoval na úpravě hradu. V přízemí vzniklo Harantovo muzeum, kde odbor KČST instaloval archeologické sbírky. Téhož roku /1929/ byla pojmenována Krkonošská vyhlídka - kota 532 m n. m. -jménem peckovského rodáka JUDr. Jindřicha Štemberky, zasloužilého propagátora a organizátora turistiky v Orlických horách, na Štemberkovu vyhlídku.
Odbor také za první republiky vybudoval památník - mohylu z araukaritů - v místě, kde v sedmileté válce v roce 1758 padlo 3.000 obránců Koruny české. Také pamětní desku na rodném domě Antonína Linky, učitele K. H. Borovského, zajistil finančně KČST Pecka. Nákladem zdejšího odboru Klubu československých turistů vyšla ve 30. letech minulého století brožurka Hrad Pecka - městečko Pecka.
Léta druhé světové války výrazně omezila činnost turistické organizace. Též snaha funkcionářů v letech 1945 - 48 obnovit předválečnou aktivitu "Klubu" nedosáhla výrazného pokroku. Od roku 1948 až do roku 1989 prošla u nás pěší turistika celou řadou organizačních změn a názvů. Až v roce 1990 byly přijaty nové stanovy obnoveného Klubu českých turistů, které navazovaly na tradice a program předválečného KČST.
Za dobu trvání KČT Pecka se na místě předsedů odborů vystřídala řada místních občanů. Prvním předsedou byl pan František Poslt, místní hostinský a amatérský archeolog. Nyní již 19 let vykonává tuto funkci pan Ladislav Stuchlík. KČT - pěší turistika je co do počtu členů druhou nejpočetnější organizací obce.
O současné práci KČT Pecka svědčí následující fakta: Výbor se pravidelně /mimo letní prázdniny/ schází jednou za měsíc a projednává aktuální problémy odboru. Již mnoho let se skupina starších členů setkává každý týden na tzv. Zpívánkách. Do plánu činnosti jsou také zahrnuty občasné společné vycházky do okolí Pecky. Každý rok také realizujeme třídenní poznávací zájezd do různých míst naší republiky i do zahraničí ve spolupráci s osvědčenou CK HOŠKA TOUR Lázně Bělohrad. Též jednodenní autobusový zájezd do zajímavých míst se stal velmi oblíbený. Již tradicí se staly dva pochody - jarní vzpomínkový na Den osvobození v r. 1945 08. května. Délky tras jsou 8, 15 a 30 km. Podzimní Po návrších kolem Pecky pro nezájem veřejnosti nabyl místního významu. Oživením společenské aktivity odboru jsou setkání v naší chatě, kterou již mnoho let udržujeme svépomocí v provozuschopném stavu.
Důležitá a aktuální je práce našich značkařů, kteří spolehlivě každým rokem plní úkol tříleté obnovy pásového značení v oblasti Pecka, Lázně Bělohrad, Zvičina až po Horka u Staré Paky. Kromě těchto standardních úkolů se zúčastňujeme každým rokem dvakrát informačních schůzek značkařů v Hořicích.
Závěrem mi dovolte vyslovit na adresu všech členů KČT jedno velké osobní přání. Staňte se trvalými propagátory pěší turistiky a našim heslem budiž "Pohybem ku zdraví".

Použitá literatura:
  • 100 let turistiky na území okresu Jičín
  • výroční zprávy o činnosti KČT Pecka


Jaroslav Stárek - KČT Pecka
Do Rohoznice a okolí za pohodou a turistikou
V minulém čísle Zpravodaje jsem psala o činnosti KČT Rohoznice. Zmínila jsem se o pochodech, které pořádáme v našem blízkém okolí a jsou dostupné i starší generaci. Terén není příliš náročný, ale pokud byste se chtěli vydat po našich stopách, doporučila bych vám pár zajímavých míst. Rohoznice sousedí s Miletínem, kde je možno zhlédnout pěkné náměstíčko se sochami - K. J. Erbena a sv. Jiří. Mlsouny jistě zlákají 2 místní cukrárny - Erbenova a Laušmanova.. Nedaleko náměstí - směrem na Lázně Bělohrad - stojí kostel a poblíž něj věž, která byla letos přístupna návštěvníkům jarmarku. Kdo je zvídavý, mohl by se dále po pár metrech dostat k domku K. J. Erbena. Poblíž Miletína se rozkládá přírodní rezervace tzv. Bažantnice, kde se nachází soustava rybníků, z nichž Povolír je největší. Nedaleko Miletína se nachází půvabné místečko skryté v lesích zvané Miletínské lázně.
Pokud byste však chtěli navštívit něco méně, jak říká naše mládež, "profláknuté", pak se musíte vydat z Rohoznice směrem k Bílým Poličanům. Na samém počátku obce na levé straně se hrdě rozkládá zámek, okolo kterého se rozkládá park s velmi zajímavou florou. Na jaře vás v parku uvítají modrá kvítka podléšek, dále sasanky, podběl a ve velké míře petrklíče.
A to je teprve počátek! Pojďme však dál. Nejvyšší kopec ve vesnici je Vinice, kde kdysi skutečně víno zrálo. Na jejím vrcholu dříve stále útulná a pohostinná hospůdka, hrála zde hudba, milenci se scházeli na umělém jezírku a pluli na lodičkách. To dnes již bohužel neuvidíte přes divoký porost, který tu zcela zdomácněl. Zato houbaři si přijdou na své. Nedaleko Poličan je Velký Vřešťov. Asi znáte místní rybník - ráj především pro rybáře - ale není to jediný rybník v okolí. Na návsi stojí kostel Všech svatých postavený dle pramenů ve 14. století, věž pochází ze 17. století, v 18. století byl kostel rebarokizován. Na konci vesnice směrem k Lhotkám stojí kostel církve československé husitské. Mnozí ani netuší, že kdysi na východním úpatí Vřešťovského chlumu byl vystavěn hrad, dodnes jsou patrné valy stavby, která byla v r. 1423 pobořena.
Ze Vřešťova se můžete vydat na Chotěborky. Tam je možno zhlédnout nádherný gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl v 18. století barokně přestavěn. Je obklopen hřbitovem a pozoruhodnou dřevěnou zvonicí. Zde se i narodil F. X. Dušek, otec klavírního umění a Mozartův přítel. Dům nalezneme na návsi.
Dále se můžeme vrátit zpět směrem k Rohoznici přes Vilantice, Dubenec a Lanžov. V Lanžově stojí kostel sv. Bartoloměje, původně jako románská stavba, ve zdech jsou zazděny tři kříže. Lanžov je též známý svým koupalištěm, které poskytuje i ubytovací služby v kempu. Zpět jdeme přes Poličany. Buď je obejdeme přes tzv. Skály, které jsou blízko Velehrádku, nebo vstoupíme do vesnice a vydáme se ke sv. Jánu, jenž nás navede na místní bývalé "Sádky".
Při putování tímto krajem si přijdou na své i příznivci geocachingu, neboť i v okolí mohou najít poklady.
V letošním roce 04. 04. 2009 náš malý odbor plánuje nultý ročník pochodu tímto krajem. Pokud budete chtít, můžete i tato místa navštívit a poznat tak místa méně známá, ale rozhodně zklamáni nebudete. Jestliže někdo bude předem zkoumat tato místa podle cyklotras, věřte, že jsou vhodná i pro turisty a nejsou příliš frekventovaná. A pokud se brouzdáte českou zemí jen tak pro radost jako my, jsme rádi, že jste se o těchto místech dozvěděli. A to jsou jen střípky.

Jana Stejskalová - KČT Rohoznice
ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 15, číslo 1. Vydavatel: oblast KČT Královéhradeckého kraje. Redakce: Luděk Šlosar /šéfredaktor/, Jana Skalková /redaktorka/. Adresa redakce: Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Telefon domů 499732830, mobil 728262273. Elektronická adresa: ludek(zavináč)slosar(tečka)cz.
Dáno do tisku: 27. 03. 2009. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 50 ks.
Improvizovaná grafická úprava: Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Tisk: Luděk Šlosar. Distribuce: Dana Jágrová. Všem přispěvatelům děkujeme.
Uzávěrka příštího čísla do 16. 06. 2009.
Registrace: E 15083 ze dne 16. 02. 2004.


Můj E-mail:
ludek(zavináč)slosar(tečka)cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem