V Kacanovech
24. 10. 1998
Úvod
KČT v regionu Krkonoše a Podkrkonoší
KČT Lokomotiva Trutnov
Obrázky z Krkonoš a Podkrkonoší /ale také odjinud/
Zajímaví lidé
Reportáže z turistických akcí
Mladobucká padesátka
Návštěvní kniha


Zpravodaj

Poznámka:Jedná se o znění Zpravodaje č. 4 bez grafické úpravy a před korekturou. Toto číslo přikládám s vědomím, že obsahuje duplicitně termínovou listinu na rok 2000, která bude trvale po celý rok na těchto stránkách uvedena zvlášť. Nechci ale do skutečného znění zasahovat, chci, aby v textové části byl Zpravodaj co nejvěrnějším obrazem Zpravodaje "hmotného". Krom toho by vyjmutím termínové listiny připadal nutně jako okleštěný.
Naopak navíc proti jeho znění se zde objevuje navíc pod názvem Co se do Zpravodaje nedostalo má reportáž ze Šmajdu naším okolí pod názvem "Kdo jednou stál, stojí již opodál". K této reportáži je navíc připojena fotografie neznámého autora.


Obsah:


Opravdu jsme šílenci? /úvaha/
Vysvětlení
Termínová listina veřejných turistických akcí pořádaných odbory KČT oblasti Krkonoše a Podkrkonoší od prosince 1999 do konce roku 2000
Představujeme odbor KČT Vrchlabí
Ve znamení funkcionářské práce

Co se to Zpravodaje nedostalo
ŠMAJD NAŠÍM OKOLÍM /21. 08. 1999/ ANEB KDO JEDNOU STÁL, STOJÍ JIŽ OPODÁL
Opravdu jsme šílenci?
Říká se, že život náš vezdejší je vlastně naplněn bojem mezi dobrem a zlem. Se stejnou nadsázkou lze říci, že naše bytí je též bojem mezi pozitivním a negativním myšlením, nahlížením na svět. Odborná literatura rozdíl mezi obojím nazíráním přibližuje tzv. "příkladem se sklenicí piva". Když negativně myslící člověk vypije polovinu sklenice piva, naříká si, že mu k vypití zbývá už pouze její polovina. Naproti tomu pozitivní myslící člověk se v takovém případě raduje, že je mu dopřáno, že může ještě polovinu sklenice vypít.
Trochu v odvozené podobě jsme se setkal s rozdílem v obojím myšlení na jednom konkrétním případě. Naší čtveřici pochodníků ve složení Maruška Vrabcová, Jožina Kovářová, Mirek Vaněk a já se podařil ve dnech 18. a 19. září vpravdě ojedinělý výkon. V rámci Internetového pochodu Pardubice - Sněžka jsme překonali pěšky více než stokilometrovou vzdálenost mezi oběma těmito místy za 24 hodin.
Jako každý jiný turista provozuji tento koníček v drtivé míře pro radost, nikoliv kvůli pompám a poctám /povšimněte si třeba, jak elegantně a nenásilně, jaksi mimoděk jakoby pro ilustraci, jsem informaci o tomto našem výkonu vsunul do tohoto úvodníku/. Nicméně i v určitém nadhledu mě zaujala reakce těch málo lidí z mého okolí, kteří se o našem výkonu dověděli. Jen menšina totiž tento výkon ocenila, rozhodná většina o něm hovořila o jakémsi šílenství a bláznovství.
Upřímně řečeno, tak tomu chodí u nás i v životě okolním. Kolik lidí ocení výkony nejen sportovců, ale vzestupy neznámých lidí na poli podnikatelském či nebi politickém? Většina z nás v těchto případech zase tyto úspěchy spíše přisuzuje jako důsledky podvodů a habaďůr. /Upřímně řečeno i tady je racionální jádro: kolik podnikatelů jménem Olověný nebo Cínový přišlo odněkud, lid prostý tu napálili a poté zase odešli někam/. Jenže kdybychom tímto způsobem nazírali na výsledky počínání našich spoluobčanů - sportovců, turistů, podnikatelů a politiků šmahem, automaticky, předpojatě, troufám si říci, že by tato společnost kupředu nepokročila, ba naopak by stagnovala. Jde vlastně o jeden z příkladů negativního myšlení.
Jak tedy /abych se vrátil k mému příkladu prožitému z vlastní zkušenosti/ pohlížet třeba na náš výkon dosažený při putování z Pardubic na Sněžku? 1/: asi opravdu ho ocenit, ba i pochválit, protože mohu potvrdit, že takový výkon člověku dá pořádně zabrat. 2/: současně však si říci: "Když to dokázali oni, co kdybych se o totéž pokusil/a/ i já /anebo o jiný výkon, který považuji za obtížný a tudíž provokující a lákavý/". A konečně 3/: na dosažení vytyčené mety /ať už je jakákoliv/ usilovně pracovat a připravovat se a poté ji pokořit /anebo se o to poctivým a bojovným výkonem alespoň pokusit/. To je zase příklad pozitivního myšlení.
Protože jsme občas optimista, myslím si, že kdybychom si takto počínali nejen při reakci na shora uvedený náš výkon /který je opravdu jen pravdivým, ale také demonstrativním příkladem pro toto povídání/, ale na celkové dění kol nás, opustila by nás "blbá" nálada a pospolitost naše v důsledku toho tvořená podstatně větším množstvím pozitivně naladěných lidí vyvíjela by se kupředu a podstatně zdárněji.
Co nejvíce uskutečněných šílených nápadů v roce 2000 přeje Vám všem

/Luděk/Vysvětlení
Milí čtenáři! Po dobu 5 let jste uvykli tomu, že první číslo Zpravodaje vycházelo hned v lednu /a objevovala se tu termínová listina veřejných akcí odborů/, druhé na začátku dubna, třetí už před prázdninami a čtvrté po nich. Bylo tomu tak i letos - ovšem až do června či začátku července. Čtvrtého čísla v září, resp. v říjnu jste se nedočkali.
Důvodem je, že termínová listina doputovala s prvním číslem ke čtenáři někdy na začátku února, takže lednové, zčásti únorové akce již marně prošly. Proto jsem se odhodlal k experimentu: posunout čtvrté číslo tak, aby již v něm mohla být termínová listina na příští rok. Tento krok je riskantní v tom, že sestavení termínové listiny je podmíněno vydáním celostátního kalendáře na další rok, z něhož čerpám podstatnou část údajů pro sestavení termínové listiny a který nejdříve obdržím na akci "Za posledním puchýřem" v první polovině listopadu. Ke všemu ani v tomto časovém úseku nemohu prohlásit takto sestavenou termínovou listinu za konečnou, protože především Ski-stopu Jana Buchara dotváříme na tradičním setkání se zástupci odborů, které se koná ve druhé polovině listopadu, vždy po akci "Za posledním puchýřem" - to proto, že v neděli po "Puchýři" se koná jednání Sboru zástupců oblastí, z něhož čerpám informace pro jednání se zástupci odborů, které musí tedy následovat po jednání Sboru zástupců oblastí.
Zbývá tedy šibeniční lhůta do poloviny prosince, do které je nutno termínovou listinu v konečném znění sestavit, zpracovat Zpravodaj s termínovou listinu, provést jeho grafickou úpravu, pokud možno i korekturu, nechat Zpravodaj vytisknout a svázat a konečně začít s distribucí časopisu, aby doputoval k adresátům pokud možno do Vánoc, v krajním případě do konce roku. O tom, jak se nám tento dobrý úmysl podařil, přesvědčujete se okamžikem, kdy otevíráte tyto stránky.

Luděk Šlosar - redaktor Zpravodaje

TERMÍNOVÁ LISTINA VEŘEJNÝCH TURISTICKÝCH AKCÍ POŘÁDANÝCH ODBORY KČT OBLASTI KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ PROSINEC ROKU 1999 AŽ PROSINEC 2000

datum

název pochodu

ročník

POŘADATEL

kontaktní adresa

telefon

přesunový prostředek, délka tras

místo startu /u hvězdicových tras průchozí místa/

čas

Celoročně - víkendy:

Pojďte s námi do Betléma

KČT DVŮR KRÁLOVÉ

Ing. Jiří Babovák, Seifertova 2374, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ

0437/622863 /rovněž fax/

pěší - 20 km - akce IVV

dle záznamníku zakoupeného v knihkupectví Artkvět, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nebo na akcích odboru

Za pamětihodnostmi Dvora Králové n. L.

KČT DVŮR KRÁLOVÉ

Ing. Jiří Babovák, Seifertova 2374, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ

0437/622863 /rovněž fax/

pěší - 10 km - akce IVV

dle záznamníku zakoupeného v knihkupectví Artkvět, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nebo na akcích odboru

Královédvorský čert

KČT DVŮR KRÁLOVÉ

Ing. Jiří Babovák, Seifertova 2374, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ

0437/622863 /rovněž fax/

pěší - 15 km - akce IVV

dle záznamníku zakoupeného v knihkupectví Artkvět, nám. T. G. Masaryka, Dvůr Králové nebo na akcích odboru

107. Ski-stopa Jana Buchara /akce s úplným nebo s převažujícím lyžařským zaměřením/:

26. 12. 1999

Na Štěpána na Štěpánku přes Prdek

03.

KČT BENEŠOV U SEMIL

Jan Mucha, 512 06 BENEŠOV U SEMIL 188

0431/623030

lyže, náhradní pěší na libovolných trasách

s průchozím místem na chatě Hvězda u Příchovic

12 - 14 hod. průchozím místem

01. 01. 2000

Novoroční hvězdicový přechod Rýchor

15.

KČT ŽACLÉŘ

Stanislav Podsedník, Boženy Němcové 369, 542 01 ŽACLÉŘ

lyže - libovolně

s průchozím místem na Rýchorské boudě

10 - 14 hod. průchozím místem

 

CHCETE POZNAT NEJZAJÍMAVĚJŠÍ MÍSTA OBLASTI KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ? Zavede Vás na ně spolehlivě plnění OTO Krkonoše, TTO Cestami spisovatelů, OTO Podkrkonoší a OTO Český ráj. Bližší informace na straně 8!

01. 01. 2000

Sejdeme se v Betlémě

01.

KČT DVŮR KRÁLOVÉ

Jana Babováková, Seifertova 2374, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ

0437/622863 /rovněž fax/

lyže /pouze jako jedna z rovnocenných alternativ/, pěší, cyklo - akce IVV

s průchozím místem Braunovým Betlémem - nad Žírčí

11 - 13 hod. průchozím místem

 

08. 01. 2000

Novoroční relax

02.

KČT ROKYTNICE N. J.

Ing. Jaroslav Hejral, Horní 580,

512 44 ROKYTNICE N. J.

0602/453244

lyže - 25 km

Rokytnice n. J. – dolní stanice sedačkové lanovky na Lysou horu

09 hod.

 

15. 01. 2000

Setkání turistů v hostinci U Mikšů v Bratrouchově

01.

KČT ROKYTNICE N. J.

Miroslav Kocourek, Bratrouchov 100,

512 43 JABLONEC N. J.

0432/591287

lyže – libovolně, možno i jiným náhradním přesunovým prostředkem

s průchozím místem Bratrouchov – hostinec U Mikšů

13 - 14 hod. průchozím místem

 

22. 01. 2000

Lyžařský přejezd Rýchor

30.

KČT ŽACLÉŘ

Vilém Görner, Mírová 354, 542 01 ŽACLÉŘ

lyže 15, 35 a 40 km

Žacléř - Národní dům, kromě toho s průchozím místem Žacléř - Národní dům

06,30 - 08,30 hod. nebo průchozím místem 06,30 – 17 hod.

 

29. 01. 2000

Memoriál Jindry Axmana

16.

KČT HOSTINNÉ

Václav Vancl, 543 73 PROSEČNÉ 16

0438/541319

lyže - 6, 12 km, /náhr. pěší/

Hostinné - odborné učiliště u nádraží ČSAD

09 hod.

 

05. 02. 2000

Za zmrzlým Čepelkou - Lyžařský přejezd Jestřebích hor

04.

KČT MALÉ SVATOŇOVICE

Jan Šafář, 17. listopadu 205, 542 34 MALÉ SVATOŇOVICE

0439/934218

lyže 15 - 30 km

M. Svatoňovice - nám. K. Čapka

07 – 11 hod.

 

12. 02. 2000

Ve stopě první středoevropské padesátky

23.

KČT VYSOKÉ N. J.

Pavel Šalda, Sluneční, 512 11 VYSOKÉ N. J.

0432/593281

lyže - viz propozice

Vysoké nad Jizerou - sokolovna

07 - 10 hod.

 

17. – 20. 02. . 2000

Přejezd Beskyd a Javorníků

KČT BENEŠOV U SEMIL

Jan Hubař, 512 06 BENEŠOV U SEMIL čp. 91

0431/624039

lyže upozornění: doprava autobusem, účast na základě přihlášek potvrzených pořadatelem!

odjezd autobusu dle pokynů pořadatele

dle pokynů pořadatele

19. 02. 2000

Přejezd Krkonoš - Memoriál Karla Šaldy

26.

KČT ROKYTNICE N. J.

Ing. Jan Kocourek, Bratrouchov 100,

512 43 JABLONEC N. J.

0432/591287

lyže - 20 - 40 km

viz propozice

viz propozice

19. 02. 2000

Žacléř - Rýchorská bouda - Trutnov

03.

KČT TRUTNOV

Manfred John, Chodská 410,

541 01 TRUTNOV

0439/813627

lyže 25 km, náhr. pěší

Žacléř, stanice ČD

09 hod.

 

24. – 26. 02. . 2000

Přejezd Orlických hor a Kralického Sněžníku

20.

KČT VYSOKÉ NAD JIZEROU

Josef Jirouš, 512 11 VYSOKÉ NAD JIZEROU čp. 98

0432/593921

lyže upozornění: doprava autobusem, účast na základě přihlášek potvrzených pořadatelem!

odjezd autobusu z náměstí ve Vysokém n. J.

05 hod.

11. - 12. 03. 2000

Za Zimním Rampušákem - rodinná turistika

01.

KČT DVŮR KRÁLOVÉ

Jana Babováková, Seifertova 2374, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ

0437/622863 /rovněž fax/

lyže, rodinná turistika - 2x15 - 35 km - akce IVV upozornění: ubytování v penzionu Arnika v Deštném v Orlických horách., účast na základě přihlášek v termínu do 28. 02. 2000 - potvrzených pořadatelem

dle informací pořadatele

 

26. 12. 2000

Na Štěpána na Štěpánku přes Prdek

04.

KČT BENEŠOV U SEMIL

Jan Mucha, 512 06 BENEŠOV U SEMIL 188

0431/623030

lyže, náhradní pěší na libovolných trasách

s průchozím místem na chatě Hvězda u Příchovic

12 - 14 hod. průchozím místem

Akce s úplným nebo s převažujícím pěším a cyklistickým zaměřením:

31. 12. 1999

Silvestrovský výšlap

04.

KČT BOHUSLAVICE N. Ú.

Jaroslav Teichman, Tichá 527,

541 02 TRUTNOV

0439/852141

pěší 15 km

s průchozím místem jeskyňka na Čížkových kamenech

průchozím místem mezi 08,00 až 12,00 hod.

 

01. 04. 2000

První jarní kilometry

17.

KČT TRUTNOV

Jan Mikula, Tichá 528,

541 02 TRUTNOV 4

pěší - 10 - 35 km, cyklo – 2 5- 35 km

Trutnov - internát SLŠ Trutnov

07 - 10 hod.

 

08. 04. 2000

Úpická 50

02.

KČT ÚPICE

Miroslav Vořechovský, Pod skalkou 1002,

542 32 ÚPICE

0439/932692

pěší – 08, 15, 35 a 50 km, cyklo 20 – 80 km

Úpice - náměstí

07 - 09 hod.

15. 04. 2000

Jarní třicítka

23.

KČT BOHUSLAVICE N. Ú.

Jaroslav Teichman, Tichá 527,

541 02 TRUTNOV 2

0439/852141

pěší – 8, 15, 25 a 35 km, cyklo – 20, 35, 50 a 70 km

Bohuslavice n. Ú - hřiště T. J. Jiskra

06,30 až 10,30 hod.

 

22. 04. 2000

Jarní provětrání

15.

KČT ŽACLÉŘ

Alfréd Hübner, J. Á. Komenského 59,

542 01 ŽACLÉŘ

15 – 35 km

Žacléř - Národní dům

06,30 – 08,30 hod.

 

29. - 30. 04. 2000

Jarní Podzvičinsko

02.

KČT DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Jana Babováková, Seifertova 2374,

544 01 DVŮR KRÁLOVÉ

0437/622863

/též fax/

pěší – 2x10 - 100 km, cyklo 2x25 - 100 km - akce IVV

Dvůr Králové n. L. - Dům dětí a mládeže Jednička

06,30 - 10 hod.

 

08. 05. 2000

Jarní pouť na Žalý

30.

KČT VRCHLABÍ

Jan Mendřický, Pražská 1149

543 01 VRCHLABÍ

0603/229563

pěší na libovolných trasách

s průchozím místem na Žalém

09 - 12 hod průchozím místem

 

13. 05. 2000

Krvavej Čepelka - Krajem bratří Čapků

26.

KČT MALÉ SVATOŇOVICE

Jan Šafář, 17. Listopadu 205, 542 34 MALÉ SVATOŇOVICE

0439/934218

pěší - 15, 35 a 50 km, cyklo - 15 - 80 km

M. Svatoňovice - nám. K. Čapka

06 - 11hod.

 

13. 05. 2000

Jarní vyjížďka na kole – Společně na Čepelku

02.

KČT ÚPICE

Miroslav Vořechovský, Pod skalkou 1002,

542 32 ÚPICE

0439/932692

cyklo - 30 km

Úpice - autobusové nádraží

09,30 - 10 hod.

 

Chcete se dovědět mnoho podrobnosti a zajímavosti o organizované i neorganizované turistice v oblasti Krkonoše a Podkrkonoší? Vyhledejte internetovou stránku Luďkovy Obrázky z turistiky v Podkrkonoší na adrese http://www.zpa.cz/turistika.

19. - 21. 05. 2000

SRAZ TURISTŮ OBLASTI KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ

07.

KČT HOSTINNÉ

Václav Vancl, 543 73 PROSEČNÉ 16

0438/541319

PĚŠÍ - 12, 25, 35 a 50 km

Hostinné - koupaliště

07 - 09 hod.

 

20. 05. 2000

Pochod Karla Klíče

25.

KČT HOSTINNÉ

Václav Vancl, 543 73 PROSEČNÉ 16

0438/541319

pěší - 12, 25 a 35 km

Hostinné - odborné učiliště u nádraží ČSAD

07 hod.

 

20. 05. 2000

Jarním krajem zapadlých vlastenců

02.

KČT VYSOKÉ N. J.

Pavel Šalda, Sluneční, 512 11 VYSOKÉ N. J

0432/593281

cyklo dle propozic

Vysoké nad Jizerou - sportovní areál Šachty /u vleku/

07 - 10 hod.

 

27. - 28. 05. 2000

Královédvorské putování s Toulavým náprstkem

18.

KČT DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Jana Babováková, Seifertova 2374,

544 01 DVŮR KRÁLOVÉ

0437/622863

/též fax/

pěší – 2x 10 - 100 km, cyklo 2x20 - 100 km - akce IVV

Dvůr Králové n. L. - Dům dětí a mládeže Jednička

06 - 12 hod.

 

27. 05. 2000

Za trutnovským drakem

18.

KČT TRUTNOV

Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435,

541 02 TRUTNOV 4

0439/732830

pěší - 10 - 50 km, cyklo – 09 -100 km

Trutnov - internát SLŠ Trutnov

6 až 10 hod.

 

03. 06. 20008

Zastavení v Českém ráji

03.

KČT BENEŠOV U SEMIL

Jan Mucha, 512 06 BENEŠOV U SEMIL 188

0431/623030

pěší, cyklo na libovolných trasách

s průchozím místem letní tábor v údolí Čertoryje u Krčkovic

09 - 17 hod. průchozím místem

11. 06. 2000

Pojďte s námi na pouť na Tábor

06.

KČT JILEMNICE

Josef Libek, Bucharova 993,

514 01 JILEMNICE

0432/2029

pěší - 4, 17 a 34 km, cyklo - 50 a 75 km

Jilemnice - Autoklub Krakonoš

5,30 – 10 hod..

 

17. 06.2000

Po stopách loupežníka Lotranda

04.

KČT ÚPICE

Miroslav Vořechovský, Pod skalkou, 1002,

542 32 ÚPICE

0439/932692

pěší 8 km

M. Svatoňovice - nám. K. Čapka, Jestřebí bouda

08,30 – 11 hod

 

15. 07. 2000

Cestami Kamila Maršálka

07.

KČT ŽACLÉŘ

Oldřich Mrkvička, Jana Ámose Komenského 54, 542 01 ŽACLÉŘ

pěší - 15 - 35 km

Žacléř – Národní dům

06,30 - 08,30 hod.

 

05. 08. 2000

Putování Jestřebími horami

04.

KČT ÚPICE

Miroslav Vořechovský, Pod skalkou, 1002,

542 32 ÚPICE

0439/932692

pěší 13 - 55 km, cyklo 20 - 70 km

Trutnov - hl. nádraží ČD, Jestřebí bouda

07 – 09 hod.

 

12. 08. 2000

Krajem zapadlých vlastenců

24.

KČT VYSOKÉ N. J.

Pavel Šalda, Sluneční, 512 11 VYSOKÉ N. J.

0432/593281

pěší - 12 - 35, cyklo - 25 - 110 km

Vysoké nad Jizerou - sportovní areál Šachty /u vleku/

07 - 10 hod.

 

19. 08. 2000

Šmajd naším okolím

25.

KČT BOHUSLAVICE N. Ú

Jaroslav Teichman, Tichá 527,

541 02 TRUTNOV 2

0439/852141

Pěší – 8, 15, 25, 35 a 55 km, cyklo – 20, 35, 50, 75 a 100 km

Bohuslavice n. Ú - hřiště T. J. Jiskra

06 - 11 hod.

 

08. - 10. 09 2000

Safari - Zvičina

21.

KČT DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Jana Babováková, Seifertova 2374 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

0437/622863 /též fax/

pěší – 10, 20, 40 a 50 km, cyklo - 20, 40, 70 a 100 km - akce IVV

Dvůr Králové n. L. – Dům dětí a mládeže Jednička

06 - 11 hod.

 

09. 09. 2000

HETOS – Hlídková etapová turistická orientační soutěž

25.

KČT ROKYTNICE N. J.

Miroslav Kocourek, Bratrouchov 100,

512 43 JABLONEC N. J.

0432/591287

pěší - 15 - 20 km

Rokytnice nad Jizerou - dle propozic

08 - 9,15 hod.

 

09. 09. 2000

Po stopách řídícího učitele Jana Buchara

13.

KČT JILEMNICE

Josef Libek, Bucharova 993, 514 01 JILEMNICE

0432/2029

pěší - 5, 10, 16, 24, 35 a 52 km

Jilemnice - Autoklub Krakonoš

dle propozic

 

09. 09.2000

“Brendy” na kole

02.

KČT ÚPICE

Miroslav Vořechovský, Pod skalkou 1002,

542 32 ÚPICE

0439/932692

cyklo - 30 km

Úpice - autobusové nádraží

09,30 - 10 hod.

 

16. 09. 2000

Kam nedošel velbloud

21.

KČT JABLONEC N. J.

Ilona Exnerová, Kulturní dům,

512 43 JABLONEC N. J.

0432/591345

pěší - 10 - 50, cyklo – 30-85 km - akce IVV

Jablonec n. J. - Kulturní dům

06 - 9,30 hod

 

23. 09. 2000

Podzimní přírodou Podkrkonoším

24.

KČT HOSTINNÉ

clav Vancl, 543 73 PROSEČNÉ č. 16

0438/541319

pěší 14 a 25 km

Hostinné – odb. učiliště u nádraží ČSAD

07 - 09 hod

 

23. 09. 2000

Vandr přes Vraní hory a Rýchory

23.

KČT HOSTINNÉ

Věra Hálková, Gorkého 263, 541 01 TUTNOV

pěší - 15, 25 a 50 km

Žacléř - Národní dům

06,30 - 08,30 hod.

25. - 26. 09. 2000

Za Rampušákem - rodinná turistika

01.

KČT DVŮR KRÁLOVÉ

Jana Babováková, Seifertova 2374, 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ

0437/622863 /rovněž fax/

pěší, rodinná turistika - 2x15 - 35 km - akce IVV upozornění: ubytování v penzionu Arnika v Deštném v Orlických horách., účast na základě přihlášek v termínu do 10. 09. 2000 - potvrzených pořadatelem

dle informací pořadatele

 

14. 10. 2000

Spadaným listím

07.

KČT ÚPICE

Miroslav Vořechovský, Pod skalkou 1002,

542 32 ÚPICE

0439/932692

pěší - 12, 20, 35 a 50 km

Úpice – náměstí, Jestřebí bouda

07 - 09 hod.

 

28. 10. 2000

Pojďte s námi

10.

KČT BOHUSLAVICE N. Ú.

Jaroslav Teichman, Tichá 527,

541 02 TRUTNOV 2

0439/852141

pěší - 15 - 25 km, cyklo 15 - 50 km

Bohuslavice n. Ú - hřiště T. J. Jiskra

07 - 10 hod.

 

30. 12. 2000 - 01. 01. 2001

Rozloučení s 2. tisíciletím

01.

KČT DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

Jana Babováková, Seifertova 2374 544 01 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

0437/622863 /též fax/

pěší , lyže – 2x10 - 50 km - akce IVV

dle propozic

dle propozic

 

ADRESA SEKRETARIÁTU KČT KRKONOŠE A PODKRKONOŠÍ: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 Trutnov 4, tel. 0439/732830, mail zam. ludek(zavináč)slosar(tečka)cz

31. 12. 2000

Silvestrovský výšlap

05.

KČT BOHUSLAVICE N. Ú.

Jaroslav Teichman, Tichá 527,

541 02 TRUTNOV

0439/852141

pěší 15 km

s průchozím místem jeskyňka na Čížkových kamenech

průchozím místem mezi 08,00 až 12,00 hod.Představujeme odbor KČT Vrchlabí
Na úvod musím konstatovat, že o vrchlabském KČT se zachovalo jen málo informací, z nichž nelze udělat celistvější přehled. Vznik KČT Vrchlabí se datuje od roku 1920 a od té doby se členská základna rozrůstala a například v roce 1927 již bylo evidováno 136 členů. Naši předchůdci byli velmi čilí, již za tři roky po založení KČT započali na tehdejší dobu velmi odvážný projekt - stavbu restaurace Kufr. Z různých časopisů se dovídáme, že např. náš odbor nemalým nákladem opravil Harrachovu stezku z Labské boudy do Špindlerova Mlýna. Dále se dočítáme, že jsme v duchu politických změn spolupracovali se Sokoly, s tělovýchovnou jednotou, přes turistické oddíly mládeže se školami a s domovy mládeže, se správou Krkonošského národního parku a některé akce probíhaly ve spolupráci s městským úřadem. Tolik o historii.
Důležitým momentem v naší historii je navrácení objektu restaurace Kufr u nádraží do rukou KČT Vrchlabí v rámci restituce. Bohužel nemohu tvrdit, jak si mnozí myslí, že z tohoto objektu máme pouze bezstarostný zisk. Opak je pravdou. Ani zde se nezachovalo mnoho materiálů, pouze z časopisu Turista vydaného v roce 1924 víme, že objekt byl vrchlabskými turisty otevřen 30. 12. 1923. Jako hosté byli přizváni za ústředí KČST z Prahy Dr. Kropáček, za župu Krkonošskou předseda J. Buchar a mnoho dalších významných funkcionářů. Dovolte mi z tohoto časopisu ocitovat některé zajímavé věty: "Turistická útulna ve Vrchlabí u nádraží předána byla veřejnosti v neděli 30. 12. 1923. Jest to výsledek význačné práce místního odboru KČST, sloužící jak turistům a lyžařům, tak domácím Čechům, kteří dosud postrádali bezpečného střediska". V závěru tohoto článku stojí věta: "Jménem župy Krkonošské pronesl vřelý pozdrav předseda její, známý propagátor turistiky J. Buchar, který ocenil důležitý význam práce odboru vrchlabského, jak po stránce národní, tak turistické, a přál domácím Čechům i příchozím turistům vždy jen dobro a zdar v nové útulně". Dále víme, že objekt byl z obav z blížící se války převeden na ústředí, po válce vlivem měnící se politické situace převáděn z jedné instituce na druhou, většinou ještě horší. Takže do dnešního dne objekt chátrá a bohužel ani my nemůžeme zatím zjednat nápravu. Současné povrchové úpravy objektu pouze škodí. Jen pro vaši informaci, veškeré prostředky získané dříve z pronájmu, byly v tomto objektu proinvestovány.
A nyní několik slov o naší činnosti. Ještě v dobách před rokem 1989 v rámci týdenních zájezdů se nám podařilo procestovat všechny významné hory v sousedním Slovensku. Poté, co je možno vycestovat na západ, jsme v našich týdenních akcích pokračovali a navštívili jsme jugoslávské, rakouské, italské, německé a francouzské Alpy. Při těchto akcích jsme zdolali nejeden alpský vrchol a na vlastní oči viděli to, o čem jsme dříve jen slýchali. Dále pořádáme každý rok pěší akce čtyřdenní, při kterých jsme procestovali např. Jizerské hory, Orlické hory, Jeseníky, Lužické hory, Beskydy atd. Protože jsme také cykloturisté, pořádáme neméně zajímavé čtyřdenní akce po našem blízkém, ale i vzdálenějším okolí. Je možná škoda, že pro veřejnost pořádáme pouze jednu akci, která probíhá každý rok 8. května - Jarní pouť na Žalý, letos v rámci srazu turistů oblasti Krkonoše a Podkrkonoší se konal již 29. ročník. Ale i to se může změnit, když se najde parta obětavých lidí.

Jan Mendřický - KČT Vrchlabí

Ve znamení funkcionářské práce
V uplynulém období se uskutečnily tři schůze výboru oblasti 10. 06. /byla poznamenána náhlým onemocněním sekretáře dva dni předtím/, 30. 09. a 11. 11. Jednání zástupců odborů proběhlo v ubytovně Spartaku Vrchlabí v Herlíkovicích za účasti zástupců ze 12 odborů oblasti. V sobotu se účastníci vydali za romantického mlhavého počasí pod vedením J. Mendřického na společný výlet na Strážný. Večer byl v konečné podobě sestaven kalendář veřejných turistických akcí pořádaných odbory naší oblasti. Bylo rozhodnuto, že sraz turistů oblasti v roce 2001 uspořádá KČT Žacléř. Poté proběhly videozáznamy přátel z Rokytnice n. J. z jejich cest na Korsiku a do Turecka. V neděli se uskutečnilo oficiální jednání, jehož hlavním obsahem bylo vybírání členských příspěvků, příprava členských schůzí odborů, oblasti a některé návrhy na využití finančních prostředků oblasti, které dořeší výbor na základě závěrů z tohoto jednání.

ŠMAJD NAŠÍM OKOLÍM /21. 08. 1999/ ANEB KDO JEDNOU STÁL, STOJÍ JIŽ OPODÁL
Ráno jsem se na tradiční Šmajd naším okolím připravil ve vší pohodě. Ze Zelené louky jsem odjel "viamonťáčkem" v 05,32 hod., na trutnovském hlavním nádraží jsem se nasnídal a v 6 hodin se pomalu šinul na autobusové nádraží, odkud odjížděl v 06,15 hod. do Bohuslavic nad Úpou autobus. Stála tu také Jožina z Čisté, jíž do Trutnova dovezl manžel.
Pořadatelé z Bohuslavic připravili zbrusu novou nejdelší trasu, která částečně vedla ve stopách letošního "Draka", což jsem přijal s radostí, neboť jako hlavní pořadatel zmíněného pochodu jsem tehdy přirozeně ho nemohl absolvovat, a navíc se mělo jít překrásnou krajinu.
Z příjemného prostředí startu bychom snad hned tak nevyšli, kdyby nás k tomu slovně a za mého přispění i vlastním příkladem nevybídla ve třičtvrtě na sedm Jožina. Těsně před tím, než se před námi začaly objevovat první domy Starého Rokytníka, vyvstala před námi na obzoru silueta připomínající Jánošíka nebo valašského ogara. Byl to "jen" Petr starší z Trutnova, který tu držel kontrolu a který shora uvedenou asociaci vyvolal svým širokým černým kloboukem. Na silnici ze Starého Rokytníka Jožinu a mě došla definitivně celá skupina, jež vyrazila v těsném sledu a tak tu šli v rychlém tempu v nepatrném sledu Mirek /náš člen/, Ruda a Petr /všichni z Liberce - dále jen: Liberečáci/, poté zmíněná Jožina z Čisté, Jirka z Turnova, Vláďa z Kruhu a Karel, Maruška a já /všichni z Trutnova/. Takto jsme vydrželi pouze do Horního Starého Města, kde jsme před sebou zanechali Liberečáky a zastavili se na krátkém občerstvení v tamní cukrárně. Když zastávka zdála se Jožině dlouhá, zavelela znovu a spolu se mnou šla napřed. Nikdo netušil, že se během pochodu už neuvidíme a že s Jožinou půjdeme do cíle už sami. Jakoby se naplnilo úsloví: "Kdo jednou stál, stojí již opodál". Háček spočíval totiž v tom, že Jirka a Vláďa přespávali v Bohuslavicích z pátku až do neděle, naše trutnovské trio také nemělo přirozeně důvod ke spěchu. Pouze Jožinu tlačil čas, musela dojít nejpozději ve třičtvrtě na šest, protože jí jel v 17,56 hod. autobus, jinak by se domů v sobotu nedostala. Od úmyslu jít "pětatřicítku" jsem jí zradil trochu i já svým slibem, že ji "dovedu" včas do cíle.
Trasa zelené značky do Janských Lázních je obtížně značitelná, tudíž i řídce a vyzná se tu bez zaváhání prakticky jen ten, kdo si jí někdy předtím prošel. Je nutno sledovat stále více či méně znatelnou polní cestu a neodbočovat, dále pak vystihnout odbočení ze silnice z Mladých Buků zpět na polní cestu. Jinak je to hezká cesta vedoucí polemi a loukami, v závěru přes Janskou horu lesem. Je zajímavé pozorovat po většinu této trasy, jak se "přibližuje" Černá hora. Protože trasu znám dobře a Jožina jí znala z "Draka", zvládli jsme ji v pohodě ve svižném tempu. Jen nás mátlo, že ostatní nás nedošli, tak rychle jsme přece nešli.
Když nás v 11 hodin zahnal v Janských Lázních krátký drobný déšť na kontrolu do Lesního domu, zdál se mi jeden z přicházejících turistů povědomý. Ukázalo se, že je to opravdu pan Miroslav z Ostrova nad Ohří, který mě před necelými 5 lety fotografoval na Sparťanském maratonu a který mi loni napsal o další exponáty pro svou sbírku osobních razítek dálkoplazů. Když jsem se mu prohlásil, vypukla obrovská burza osobních razítek, do které se zapojili i přítomní Liberečáci a Mirek z Trutnova, který tudy projížděl jako účastník nejdelší cyklotrasy. Nejnáročnější část trasy vedla z Janských Lázních stoupáním na Modrokamenné boudy, odtud nepatrným údolíčkem, které shora spadalo po svahu Světlé hory, a pak klesáním do Horního Maršova a konečně dalším stoupáním prakticky celých 3,5 km až na Rýchorskou boudu. Těsně před ní nás došli Tonda ze Rtyně a Standa z Hronova, kteří rovněž nevěděli nic o naší hlavní skupině. Měl jsem to spočítáno tak, že vyjdeme-li s Jožinou z Rýchorské boudy ve dvě hodiny, za tři a půl hodiny musíme dojít do cíle. Mohli jsme si tu tedy podle tohoto kalkulu dopřát na téměř půl hodinu občerstvení v podobě piva a opečeného párku. Po letmém zastavení na kontrole na Stachelbergu jsem si uvědomoval, že dorazit do cíle do půl šesté nám dá pěkně zabrat. Z rozcestí Pod zámeckým vrchem až na Bučinu jsem šli prokazatelně rychlostí šest kilometrů v hodině, dál to nebylo o moc pomalejší. Šlo se nám však dobře, na podobné tempo jsme dostatečně rozchozeni a Jožina se držela skvěle. Protože ani potom nebylo v Poříčí jisté, zda dorazíme čas, zvolil jsem pro jistotu cestu po silnici za silného provozu a do Bohuslavic jsme došli těsně před půl šestou - za necelých 10 a třičtvrtě hodiny.

hlavní skupině se poštěstilo vyfotografovat se v Horním Maršově s vášnivým sběratelem osobních razítek - zleva Vláďa z Kruhu, Maruška z Trutnova, Jirka z Turnova, Karel z Trutnova a pan Miroslav z Klášterce nad Ohří. Foto: neznámý kolemjdoucí


V cíli se stačila Jožina ještě občerstvit a do Trutnova odjela včas. Já jsem pak dál krom několika piv "nasával" i báječnou atmosféru pochodu nastolenou spokojenými účastníky, ochotnými pořadateli hostícími příchozí tradiční dobrou bramborovou polévkou a skvělou country skupinou Trend. Svých kolegů, kteří si nad plán přidali návštěvu Zdeňky v Janských Lázní a zacházku přes Modré kameny, jsem se dočkal mnohem později, z Bohuslavic pak naše trutnovské trio odjíždělo podle původního záměru ve čtvrt na devět zcela spokojeno.

ZPRAVODAJ. Čtvrtletník pro pěšáky, kolaře, lyžníky a vodáky Podkrkonoší a Krkonoš. Ročník 5, číslo 4. Vydavatel: KČT - oblast Krkonoše a Podkrkonoší. Textová stránka: Mgr. Luděk Šlosar /šéfredaktor/. Adresa redakce: Mgr. Luděk Šlosar, Pomněnková 435, 541 02 TRUTNOV 4. Telefon domů 0439/732830. Dáno do tisku: ... 12. 1999. Místo vydání: Trutnov. Cena: zdarma. Náklad jednoho čísla: 600 ks.
Grafická stránka: Václav Vancl, 543 73 Prosečné čp. 16. Tisk: Tiskárna Kopretina Hostinné. Distribuce: Jaroslav Teichman, Tichá 527, 541 02 TRUTNOV 2, tel. č. 0439/732756
Všem přispěvatelům děkujeme za zaslané příspěvky.
Uzávěrka příštího čísla do 15. 03. 2000.
Registrováno u Okresního úřadu v Trutnově pod registračním číslem RR/44/95/AI.
Můj E-mail:
slosar@zpa.cz
Jsi od 17.03.1999 v pořadí  . poutník, který zabloudil na tyto stránky a který se na ně bude vracet již zcela s vědomým úmyslem